Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
European Politics and Economics European Politics and Economics, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-PRK-EPE-ANG
Graduate Programme in International Relations Graduate Programme in International Relations S2-SM-ANG
Graduate Programme in Political Science Graduate Programme in Political Science S2-PRK-GPPS
Undergraduate Programme in International Relations Undergraduate Programme in International Relations S1-SM-ANG
Undergraduate Programme in Political Science Undergraduate Programme in Political Science S1-PRK-UPPS
bezpieczeństwo wewnętrzne Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia NW1-BW
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia NZ2-BW
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia NZ1-BW
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, drugiego stopnia S2-BW
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-BW
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Specjalność: Zabezpieczenie Medyczne Sytuacji Kryzysowych SP-NP-PSBW-ZMSK
dziennikarska Podyplomowe Zaoczne Studium Dziennikarstwa SP-DK-PZSD
dziennikarstwo i komunikacja społeczna Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SP-DK-PSDKS
Podyplomowe Studia Laboratorium Reportażu SP-DK-PSLR
europeistyka Europeistyka – stacjonarne, drugiego stopnia S2-PRK-EU
europeistyka-integracja europejska Europeistyka - integracja europejska, stacjonarne, drugiego stopnia S2-EUIE
Europeistyka - integracja europejska, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-EUIE-OG
Europeistyka - integracja europejska, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-EUIE-PR
geografia Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
nauki o bezpieczeństwie Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
Studia Doktoranckie Nauk Społecznych DD-NS
Studia Doktoranckie Nauk Społecznych DD-NS4
Studia Doktoranckie Nauk Społecznych ZD-NS
nauki o polityce Humanistyczne Studia Doktoranckie w zakresie nauk o polityce DD-HUM
Humanistyczne Studia Doktoranckie w zakresie nauk o polityce ZD-HUM
Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
Studia Doktoranckie Nauk Społecznych DD-NS
Studia Doktoranckie Nauk Społecznych DD-NS4
Studia Doktoranckie Nauk Społecznych ZD-NS
Studia trzeciego stopnia, niestacjonarne (zaoczne) - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych ZD-WDNP
Studia trzeciego stopnia, stacjonarne - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych DD-WDNP
nauki o polityce publicznej Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
Studia Doktoranckie Nauk Społecznych DD-NS
Studia Doktoranckie Nauk Społecznych DD-NS4
Studia Doktoranckie Nauk Społecznych ZD-NS
organizowanie rynku pracy Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-ORP
Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia, MOST MOST-PRK-S1-ORP
politologia Graduate Programme in Political Science S2-PO-ANG2
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Obrotu Gospodarczego SP-NP-PSOG
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego SP-NP-PSBW
Podyplomowe Studia Edukacja dla Bezpieczeństwa SP-NP-PSEB
Podyplomowe Studia Nauk Politycznych SP-NP-PSNP
Podyplomowe Studium Nauk Politycznych specjalność: Wiedza o Społeczeństwie SP-NP-PSNP-WOS
Politologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia NZ2-PO
Politologia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia NZ1-PO
Politologia, stacjonarne, drugiego stopnia S2-PO
Politologia, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-PO
Undergraduate Programme in Political Science S1-PO-ANG
polityka społeczna Podyplomowe Studia w zakresie Rynku Pracy o Specjalności Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne SP-IPS-DZPE
Podyplomowe Studia w zakresie Rynku Pracy o Specjalności Doradztwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy SP-IPS-DZPP
Polityka społeczna, stacjonarne, drugiego stopnia S2-SP
Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-SP
psychologia Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
samorząd terytorialny i polityka regionalna Samorząd terytorialny i polityka regionalna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia NZ2-STPR
Samorząd terytorialny i polityka regionalna, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-STPR
socjologia Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, drugiego stopnia S2-SM
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-SM
studia euroazjatyckie Studia Euroazjatyckie, stacjonarne, drugiego stopnia S2-SEA
studia międzydziedzinowe MISH Indywidualne studia międzydziedzinowe - Artes Liberales w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-AL-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - Finance, International Investment and Accounting w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FIIA-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - International Studies in Philosophy w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-ISP-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - antropozoologia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-AZ-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - archeologia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-AR-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-BW-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach MISH, stacjonarne, II stopnia S2-PRK-BW-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - dziennikarstwo i medioznawstwo w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-DM-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - ekonomia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-EK-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - etnologia i antropologia kulturowa w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-EAK-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - europeistyka - integracja europejska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-EUOG-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - europeistyka - integracja europejska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-EUPR-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - europeistyka w ramach MISH, stacjonarne, II stopnia S2-PRK-EU-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - fennistyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FEN-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia angielska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FLA-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia bałtycka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FLBA-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FKS-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia nowogrecka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FN-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia polska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FP-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia romańska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FLR-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia rosyjska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FROS-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia ugrofińska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FLUG-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia włoska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FLIT-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filozofia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FF-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - finanse i rachunkowość w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FR-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - finanse, inwestycje i rachunkowość w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FIR-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - geografia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-GF-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - germanistyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-GER-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - gospodarka przestrzenna w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-GP-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - historia i kultura Żydów w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-JS-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - historia sztuki w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-HS-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - historia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-HI-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - hungarystyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-HUN-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - iberystyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-IB-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - iberystyka: hispanistyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-IBH-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - iberystyka: portugalistyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-IBP-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-INB-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - informatyka i ekonometria w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-IE-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - kognitywistyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-KOG-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-CŚ-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - kulturoznawstwo - wiedza o kulturze w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-KUWK-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - logistyka i administrowanie w mediach, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-LAM-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - muzykologia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-MZ-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - orientalistyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-OR-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - politologia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-PO-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - politologia w ramach MISH, stacjonarne, II stopnia S2-PRK-PO-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - polityka społeczna w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-PSP-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - polityka społeczna w ramach MISH, stacjonarne, II stopnia S2-PRK-SP-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - prawo w ramach MISH, stacjonarne, jednolite magisterskie SJ-PRK-PR-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - psychologia w ramach MISH, stacjonarne, jednolite magisterskie SJ-PRK-PS-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - slawistyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-SL-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - socjologia stosowana i antropologia społeczna w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-SCAS-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - socjologia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-SC-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - stosunki międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-SM-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - stosunki międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne, II stopnia S2-PRK-SM-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - studia amerykanistyczne w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-AM-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - studia wschodnie w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-SW-MISH
studia międzyobszarowe MISH Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, I stopnia S1-MISH
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, II stopnia S2-MISH
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, jednolite magisterskie SJ-MISH
Program 'MOST' w Kolegium MISH MOST-MISH
zarządzanie Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD

pokaż wszystkie kierunki studiów