Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

Kierunek Specjalności i specjalizacje
administracja (2)
integracja europejska SPECJALIZACJA
polityka finansowa SPECJALIZACJA
polityka inwestycyjna SPECJALIZACJA
andragogika (4)
antropozoologia (1)
Applied Petroleum Geosciences (1)
archeologia (14)
architektura przestrzeni informacyjnych (2)
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej (1)
Artes Liberales (4)
astronomia (3)
bezpieczeństwo wewnętrzne (8)
bioetyka (1)
bioinformatyka i biologia systemów (2)
biologia (9)
biotechnologia (5)
chemia (13)
chemia medyczna (1)
chemiczna analiza instrumentalna
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (14)
dziennikarstwo i medioznawstwo (7)
dziennikarstwo i nauka o komunikowaniu
ekologia (1)
ekonomia (24)
ekonomia (Economics) (2)
energetyka i chemia jądrowa (2)
etnologia (6)
etnologia i antropologia kulturowa (4)
European Administration
europeistyka (9)
gospodarka i rozwój SPECJALIZACJA
marketing europejski SPECJALIZACJA
europeistyka - studia europejskie (7)
gospodarka i rozwój SPECJALIZACJA
europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (5)
europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej (1)
europeistyka-integracja europejska (3)
europejskie studia optyki okularowej i optometrii (1)
filologia (1)
filologia - translatoryka - glottodydaktyka
filologia angielska (5)
filologia bałtycka (2)
filologia białoruska (2)
filologia iberyjska (2)
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (3)
filologia nowogrecka (1)
filologia polska (10)
filologia polskiego języka migowego (1)
filologia romańska (5)
filologia rosyjska
filologia rosyjska
filologia ugrofińska (4)
filologia włoska (4)
filozofia (19)
finanse i bankowość
finanse i rachunkowość (1)
finanse i rachunkowość
finanse, inwestycje i rachunkowość (4)
finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting) (4)
finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (6)
fizyka (7)
geofizyka w geologii (1)
geografia (9)
geologia (6)
geologia poszukiwawcza (1)
Geologia poszukiwawcza w ramach MISMaP
geologia stosowana (3)
geoinżynieria SPECJALIZACJA
germanistyka (4)
gospodarka przestrzenna (12)
Graduate Programme in International Relations (1)
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners (1)
historia (19)
historia i kultura Żydów (4)
historia sztuki (10)
Humanitarian Action (1)
iberystyka (2)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (11)
informatyka (7)
informatyka i ekonometria (4)
informatyka i ekonometria (Informatics and Econometrics) (2)
International Business Program (2)
inżynieria nanostruktur (2)
inżynieria obliczeniowa (1)
język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem (1)
językoznawstwo (6)
Journalism and Information Studies (1)
kognitywistyka (3)
kognitywistyka
kryminalistyka i nauki sądowe (1)
kryminologia (3)
kulturoznawstwo (5)
kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (2)
kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (3)
kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
kulturoznawstwo Azji i Afryki (2)
Kulturoznawstwo Europy Środkowo - Wschodniej (8)
lingwistyka stosowana (9)
lingwistyka stosowana - translatoryka - glottodydaktyka
literaturoznawstwo (9)
logistyka i administrowanie w mediach (5)
logistyka mediów (2)
logopedia ogólna i kliniczna (2)
glottodydaktyczna SPECJALIZACJA
glottodydaktyczna SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALIZACJA
makrokierunek bioinformatyka i biologia systemów
makrokierunek energetyka i chemia jądrowa
makrokierunek filologiczno-kulturoznawczy
makrokierunek inżynieria nanostruktur
makrokierunek samorząd terytorialny i polityka regionalna
makrokierunek zarządzanie środowiskiem
matematyka (8)
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne (1)
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie (1)
międzywydziałowe studia ochrony środowiska (2)
muzykologia (10)
nauczanie języków obcych (32)
nauki o bezpieczeństwie (4)
nauki o polityce (8)
nauki o polityce publicznej (4)
nauki o rodzinie (7)
nauki o sztuce (5)
ochrona przyrody
ochrona środowiska (4)
ochrona środowiska (5)
organizowanie rynku pracy (1)
orientalistyka (25)
pedagogika (7)
pedagogika (2)
pedagogika małego dziecka (4)
pedagogika nauczycielska (2)
pedagogika specjalna i edukacja społeczna (2)
pedagogika społeczno - wychowawcza (2)
politologia (23)
polityka społeczna (11)
praca socjalna (3)
prawo (18)
prawo finansowe i skarbowość (1)
profilaktyka społeczna i resocjalizacja (6)
psychologia (22)
publikowanie współczesne (2)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Filologia - j. ang, j. franc., j. niem.)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Filologia - klas., Kulturoznaw. - wiedza o kult., Fil. polska)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Filologia - nowogrecka, Historia, Kulturoznawstwo - cywil. śr.)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria, Ekonomia)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Geologia, Geologia stosowana)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Historia sztuki, Historia, Filologia - filologia klasyczna)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Kulturoznawstwo - kult., slawist. zach. poł., Filologia polska)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Kulturoznawstwo - slaw., Filol. polska, Filol. - bałtystyka)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Kulturoznawstwo - wiedza, Filol. polska, Filol. - bałtystyka)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Pedagogika, Filozofia, Socjologia)
rekrutacja bez podziału na kierunki (Socjologia, Filologia - filologia nowogrecka, Historia)
samorząd terytorialny i polityka regionalna (3)
samorząd terytorialny i rozwój lokalny
slawistyka (4)
socjologia (17)
socjologia stosowana i antropologia społeczna (4)
stosowana psychologia zwierząt (1)
stosunki międzynarodowe (10)
stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska
stosunki międzynarodowe perspektywa europejska
studia amerykanistyczne (14)
studia amerykanistyczne - kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych
studia euroazjatyckie (3)
studia filologiczno - kulturoznawcze (4)
studia międzykierunkowe MISMaP (4)
studia międzyobszarowe MISH (4)
studia nad słowiańszczyzną wschodnią (17)
studia wschodnie (3)
ukrainistyka (4)
umowy bilateralne
Undergraduate Programme in Internal Security
Undergraduate Programme in International Relations (2)
Undergraduate Programme in Political Science
varsavianistyka (1)
zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe (1)
zarządzanie (47)
zarządzanie finansami i rachunkowość
zarządzanie i marketing
zarządzanie środowiskiem (2)
zastosowania fizyki w biologii i medycynie (3)
Kolorem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#