Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka I 2500-PL-PS-OB1L-1
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Student:

- rozumie różnice pomiędzy różnymi skalami pomiarowymi i ich znaczenie dla doboru właściwych metod statystycznych

- potrafi obliczyć i zinterpretować statystki opisowe

- zna różne rozkłady zmiennych, w szczególności wie czym jest rozkład normalny i potrafi obliczać dystrybuantę

- rozumie różnice pomiędzy estymacją punktową i przedziałową

- rozumie i potrafi przeprowadzić proces wnioskowania statystycznego przy użyciu podstawowych testów statystycznych (t-Studenta, chi2, regresja liniowa, korelacja, ANOVA itd.).

- potrafi obliczyć podstawowe statystyki niezbędne do przeprowadzenia wnioskowania statystycznego (t-Studenta, chi2, r-Pearsona, F itp.)

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę końcową z ćwiczeń na podstawie:

-obecności na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

- kartkówek (40% oceny)

- kolokwium końcowego (60% oceny)

- prac domowych i aktywności na zajęciach (dodatkowe punkty nie przekraczające 5 %).

Próg zliczenia zajęć 60%. Skala ocen:

60-67% dst

68-75% dst +

76- 83% db

84-91% db+

92 – 99% bdb

100% bdb !

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala 421
Ewa Malinowska 17/18 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala 421
Ewa Malinowska 17/18 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala 421
Ewa Malinowska 15/18 szczegóły
4 każdy wtorek, 17:45 - 19:15, sala 8
Dominika Pruszczak 17/18 szczegóły
5 każdy wtorek, 17:45 - 19:15, sala 92
Sławomir Postek 13/18 szczegóły
6 każdy wtorek, 19:30 - 21:00, sala 8
Dominika Pruszczak 12/18 szczegóły
7 każdy wtorek, 19:30 - 21:00, sala 92
Sławomir Postek 16/18 szczegóły
8 każda środa, 8:30 - 10:00, sala 8
Dominika Pruszczak 16/18 szczegóły
9 każda środa, 10:15 - 11:45, sala 8
Agata Trzcińska 18/18 szczegóły
10 każda środa, 12:00 - 13:30, sala komputerowa 68
Daniel Pankowski 17/18 szczegóły
11 każda środa, 13:45 - 15:15, sala 8
Agata Trzcińska 17/18 szczegóły
12 każda środa, 17:45 - 19:15, sala 8
Katarzyna Lipowska 12/18 szczegóły
13 każda środa, 19:30 - 21:00, sala 8
Katarzyna Lipowska 7/18 szczegóły
14 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala 8
Andrzej Rynkiewicz 13/18 szczegóły
15 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala 8
Andrzej Rynkiewicz 17/18 szczegóły
16 każdy czwartek, 17:45 - 19:15, sala 8
Magdalena Rowicka 17/18 szczegóły
17 każdy czwartek, 19:30 - 21:00, sala 8
Magdalena Rowicka 10/18 szczegóły
18 każda środa, 10:15 - 11:45, sala 93
Daniel Pankowski 18/18 szczegóły
19 każda środa, 12:00 - 13:30, sala 8
Agata Trzcińska 17/18 szczegóły
20 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala komputerowa 101
Agata Trzcińska 14/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.