Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań marketingowych 2500-PL-PS-SP311-07
Seminarium (SEM) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

• Zaliczenie egzaminu końcowego – 50% oceny końcowej

• Wykonanie jednej pracy domowej w grupach: krótkiej pracy badawczej (analiza danych wtórnych) – 30% oceny końcowej

• Zaliczenie min. 2 z 3 sprawdzianów podczas zajęć: średnia ocen z 3 sprawdzianów - 20% oceny końcowej

• Obecność na zajęciach (jedna dopuszczana nieobecność)

03.04.2019 (środa, godzina 16.00-17.30).

Uwaga: nie ma możliwości poprawiania oceny z egzaminu, poza oceną niedostateczną.

Zakres tematów:

Zajęcia 1 (20.02.2019 - środa)

Temat 1. Wprowadzenie do badań marketingowych

• Rynek badań w Polsce i na świecie

• Podstawowe pojęcia z dziedziny badań marketingowych

• Różne systemy klasyfikacji badań marketingowych

• Zapytanie ofertowe i oferta badawcza

• Kryteria wyboru firm badawczych i kierunki zmian dostawców badań marketingowych

Ćwiczenie 1 – Analiza rynku

Praca domowa 1: analiza danych wtórnych – wybór tematów

Zajęcia 2 (27.02.2019 - środa)

Literatura:

 Pozycja 1: r. 5 – A. Noga-Bogomilski. Specyfika wybranych metod zbierania danych w badaniach ilościowych. (s. 71-102)

 Pozycja 1: r. 6 – Z. Sawiński. Badania trackingowe. (s. 104-118)

 Pozycja 1: r. 7 – Z. Sawiński. Metody doboru prób w badaniach marketingowych. (s. 119-134)

 Pozycja 1: r. 12. A. Wódkowski. Mystery shopping – badanie jakości usług. (s. 221-240).

 Pozycja 2: r. 1. Miejsce badań w marketingu (s. 11-32)

 Pozycja 3: r. 2. (s. 48-83).

Temat 2. Ilościowe metody badań marketingowych

• Dobór próby w badaniu ilościowym

• Konstrukcja narzędzi badawczych w badaniach sondażowych – kwestionariusz

• Realizacja badań sondażowych

• Analiza i interpretacja wyników badań ilościowych, podstawowe błędy w badaniach sondażowych

• Przykłady marketingowych badań sondażowych (np. badanie U&A, badanie trackingowe, badania segmentacyjne)

Temat 3. Badania satysfakcji klientów i badania w miejscu sprzedaży

 Badania satysfakcji klientów

 Badania „mystery shoper”

 Badania w miejscu sprzedaży

Zajęcia 3 (06.03.2019 – środa)

Literatura:

 Pozycja 1: r. 1. D. Maison. Jakościowe metody badań marketingowych. (s. 3-26)

 Pozycja 2: r. 3. Ewolucja w badaniach jakościowych (s. 53-85)

 Pozycja 2: r. 8. Techniki projekcyjne i techniki wspomagające (s. 166-200)

Temat 3. Jakościowe metody badań marketingowych

• Nowe kierunki w badaniach jakościowych: badania etnograficzne, badania semiotyczne, badania ukrytych metafor

• FGI, IDI, Diady, obserwacja i badania w domu respondenta, techniki projekcyjne

• Badania jakościowe z wykorzystaniem nowych technologii: badania jakościowe on-line, badania z wykorzystaniem telefonów komórkowych

Ćwiczenie 2 – Schemat badania jakościowego

Prezentacje cz. 1 (tematy: 1, 2, 3)

Zajęcia 4 (13.03.2019 – środa)

Literatura:

 Pozycja 1: r. 10. M. Penconek. Badania segmentacyjne. (s. 179-198).

 Pozycja 3: r. 7. (s. 267-324).

Temat 4. Badania segmentacyjne oraz badania motywacji i potrzeb

• Kryteria segmentacji

• Typy segmentacji wykorzystywane w marketingu

• Badania stylów życia

• Jakościowe metody badania potrzeb konsumenckich

• Ilościowe metody badania potrzeb

Ćwiczenie 3 – VALS2

Prezentacje cz. 2 (tematy: 4, 5, 6,)

Zajęcia 5 (20.03.2019 - środa)

Literatura:

 Pozycja 1: r. 8. P. Wójcik. Eksperyment w badaniach marketingowych. (s. 135-152).

Temat 5. Testy produktów

• Testowanie koncepcji produktu

• Badania cech produktów – testy produktów

o Kiedy produkty powinny być testowane, rodzaje testów produktów

• Badania opakowań i nazw

Temat 6. Badania cenowe

• Zależność cena-jakość

• Przykłady badań cenowych

o Badanie bezpośredniej akceptacji ceny (DPA), Badanie wrażliwości cenowej (PSM), BPTO, Metoda conjoint

Ćwiczenie 4 – Test produktu

Prezentacje cz. 3 (tematy 7, 8, 9)

Zajęcia 6 (27.03.2019 - środa)

Literatura:

 Pozycja 1: r. 11. M. Wójcik. Jakościowe badania elementów składowych marki. (s. 199-220).

 Pozycja 1: r. 9. D. Maison. O badaniach reklamy, czyli jak na podstawie badań przewidzieć skuteczność reklamy i ocenić skuteczność przeprowadzonej kampanii. (s. 153-178).

Temat 7. Badania marki

• Metody badania marki

• Wskaźniki wykorzystywane w badaniach marki

Temat 8. Badania reklamy

• Zakresy badań reklamy

• Specyfika badań pretestowych

• Metody badań pretestowych

• Licencjonowane metody badań pretestowych dostępne w Polsce

• Badania skuteczności kampanii reklamowych (posttesty).

Prezentacje cz. 4 (tematy 10, 11, 12)

Zajęcia 7 (03.04.2019)

Test zaliczeniowy (16.00-17.00)

Temat 9. Wykorzystanie wiedzy o konsumencie do tworzenia strategii marketingowych. (17.15-19.15)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 16:00 - 19:15, sala 1
Dominika Maison 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.