Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rzadkie zaburzenia rozwojowe 2500-PL-PS-FO1-05
Seminarium (SEM) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student:

- definiuje pojęcie "rzadko występujące zaburzenie rozwojowe"

- różnicuje zaburzenia o podłożu genetycznym zbliżone do autyzmu wczesnodziecięcego

- opisuje problemy psychologiczne osób dotkniętych rzadkimi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin

POSTAWA:

Student

- dostrzega konieczność indywidualnego podejścia do diagnozy problemów psychologicznych osób z rzadkimi zaburzeniami

UMIEJĘTNOŚCI

Student

- wskazuje rzetelne źródła informacji o rzadkich zaburzeniach rozwojowych

- sporządza plakat informacyjny o wybranym rzadkim zaburzeniu

Metody i kryteria oceniania:

- projekt - przygotowanie posteru na temat jednej wybranej choroby (max. 10 pkt.)

- monitorowanie obecności - dopuszczalne dwie nieobecności(obecność na wszystkich zajęciach premiowana +2 pkt.; jedna nieobecność +1 pkt.)

- możliwość zdobycia dodatkowych punktów: przygotowanie fragmentu zajęć (+2 pkt); ocena ciągła bieżącego przygotowania się do zajęć prowadzona w formie konkursu wiedzy o rzadkich zaburzeniach (osoby z największą ilością punktów otrzymają odpowiednio I miejsce 3pkt; II miejsce 2 pkt; III miejsce 1 pkt)

Na zajęciach można uzyskać maksymalnie 17 pkt. (10 pkt za projekt + 7 pkt premii)

Kryteria oceny:

6-7 pkt: dst,

8 pkt: dst+

9-10 pkt: db,

11 pkt: db+

12-15 pkt bdb,

16-17 pkt celujący

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala 93
Joanna Kowalska 25/25 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala 406
Joanna Kowalska 25/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.