Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu 3007-L1B1ZS
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 42
Literatura:

1. Bieńkowska K. (2011), Słucham, mówię, jestem..., Program do oceny i terapii dzieci z wadą słuchu. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. Krosno.

2. Cieszyńska J. (2000) Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku

poniemowlęcym i przedszkolnym, Kraków 2000 + pomoce metody krakowskiej.

3. Kobosko J. (red), (1999) Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu, Warszawa.

4. Listy o wychowaniu dziecka z wadą słuchu. Poradnik dla rodziców dzieci najmłodszych (1985), Warszawa.

5. Lorenc A., Dziedzic A. (2018), Metoda werbo-tonalna w praktyce logopedycznej [w:] A. Domagała, U. Mirecka (red.) Metody terapii logopedycznej. Wydawnictwo UMCS. Lublin, s. 47-62 + pomoce metody werbo-tonalnej.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- zna treść i zakres użycia terminów z dziedziny surdologopedii,

- zna charakterystyczne objawy nieprawidłowego rozwoju mowy i języka uzależnione od stopnia głębokości uszkodzenia słuchu

- zna różne techniki terapeutyczne stosowane w przypadku uszkodzeń słuchu,

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi przeprowadzić diagnozę surdologopedyczną,

- potrafi samodzielnie opisywać, analizować zaburzenia mowy u osób z uszkodzeniami słuchu

- potrafi opracować plan terapii, uwzględniając potrzeby i możliwości pacjenta,

- potrafi prowadzić terapię surdologopedyczną z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod i technik terapeutycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- posiada umiejętność rozumienia sytuacji emocjonalno-społecznej pacjenta z niedosłuchem i jego rodziny,

- potrafi współpracować z innymi specjalistami w celu tworzenia skutecznego procesu terapii surdologopedycznej.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywność podczas ćwiczeń

- praca zaliczeniowa: projekt ćwiczeń słuchowych i językowych wykorzystywanych w terapii surdologopedycznej

Zakres tematów:

1. Diagnoza surdologopedyczna.

2. Rozwój funkcji słuchowych.

4. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego - fonologia.

5. Wczesna nauka czytania.

6. Programowanie języka - fleksja, leksyka, semantyka, składnia.

Metody dydaktyczne:

- zajęcia praktyczne

- dyskusja

- metoda problemowa

- pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala 202
Anita Lorenc 23/23 szczegóły
2 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 202
Anita Lorenc 19/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Lokale w budynku Karowa 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.