Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne II cz. a 2200-1A156
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa zobowiązań. Potrafi samodzielnie analizować akty normatywne związane z przedmiotem wraz z odwołaniem się do doktryny i rzecznictwa.

Zakres tematów:

Zobowiązania – część ogólna:

Wykład i ćwiczenia mają ten sam zakres przedmiotowy. Ich celem jest przedstawienie instytucji polskiego prawa zobowiązań z uwzględnieniem genezy, kontekstu prawnoporównawczego, sposobu regulacji oraz realizowanych przez nie funkcji.

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące kwestie:

1. Miejsce prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym.

2. Podstawowe pojęcia prawa zobowiązań.

3. Świadczenie. Rodzaje świadczeń. Świadczenia pieniężne i odsetki.

4. Naprawienie szkody.

5. Wielość wierzycieli lub dłużników.

6. Umowy zobowiązaniowe.

7. Czyny niedozwolone.

8. Bezpodstawne wzbogacenie.

9. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania.

10. Wygaśnięcie zobowiązania.

11. Zmiana wierzyciela lub dłużnika.

12. Zbieg roszczeń.

Zobowiązania – część szczegółowa:

Wykład i ćwiczenia są tożsame co do zakresu przedmiotowego. Mają za zadanie przedstawić poszczególne rodzaje stosunków zobowiązaniowych, uwzględniając ich genezę, kontekst prawnoporównawczy, sposób regulacji (i tego konsekwencje), a także realizowane przez nie funkcje.

W trakcie zajęć omówione zostaną następujące kwestie:

1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań.

2. Umowy regulujące przeniesienie praw.

3. Umowy regulujące używanie rzeczy.

4. Zobowiązania odnoszące się do swiadczenia usług.

5. Umowy regulujące stosunki kredytowe.

6. Zabezpieczenia wierzytelności.

7. Umowy o funkcji alimentacyjnej.

8. Ubezpieczenia gospodarcze.

9. Umowa spółki w systemie prawnym.

10. Przekaz i papiery wartościowe.

11. Przyrzeczenie publiczne.

12. Gra i zakład.

13. Ugoda.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, Stary BUW, sala 215
Wojciech Machała 30/30 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, Stary BUW, sala 215
Michał Bohaczewski 28/30 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Stary BUW, sala 215
Michał Bohaczewski 32/30 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, Stary BUW, sala 215
Magdalena Bławat 26/30 szczegóły
5 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 3.4
Maciej Giaro 27/30 szczegóły
6 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 3.4
Witold Borysiak 37/30 szczegóły
7 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, Stary BUW, sala 212
Dorota Krekora-Zając 32/30 szczegóły
8 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, Stary BUW, sala 216
Dorota Krekora-Zając 33/30 szczegóły
9 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, Stary BUW, sala 216
Jakub Pawliczak 32/30 szczegóły
10 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, Stary BUW, sala 211
Jakub Pawliczak 28/30 szczegóły
11 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, Stary BUW, sala 211
Jakub Pawliczak 30/30 szczegóły
12 każda środa, 13:15 - 14:45, Budynek Poseminaryjny - Collegium Iuridicum I, sala 403
Marcin Krajewski, Marcin Olechowski 20/30 szczegóły
13 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
0/30 szczegóły
14 każda środa, 18:30 - 20:00, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.6
Przemysław Sobolewski 1/15 szczegóły
15 każda środa, 18:30 - 20:00, Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6, sala 102
Michał Gajdus, Karolina Panfil 24/30 szczegóły
16 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, Stary BUW, sala 216
Maria Boratyńska 31/30 szczegóły
17 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, Stary BUW, sala 216
Teresa Grzeszak 33/30 szczegóły
18 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, Stary BUW, sala 216
Michał Gajdus 31/30 szczegóły
19 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, Stary BUW, sala 216
Aleksander Chłopecki 32/30 szczegóły
20 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Budynek Poseminaryjny - Collegium Iuridicum I, sala 403
Łukasz Żelechowski 27/30 szczegóły
21 każdy piątek, 13:15 - 14:45, Budynek Poseminaryjny - Collegium Iuridicum I, sala 403
Łukasz Żelechowski 24/30 szczegóły
22 każdy piątek, 15:00 - 16:30, Stary BUW, sala 212
Łukasz Żelechowski 17/30 szczegóły
23 każdy piątek, 16:45 - 18:15, Stary BUW, sala 212
Karolina Panfil 30/30 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.