Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo prywatne międzynarodowe 2200-1B097
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura zalecana do ostatecznego zaliczenia przedmiotu

• M. Czepelak, Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej, Warszawa 2012

• P. Filipek, B. Kuźniak, Prawo prywatne międzynarodowe: testy, kazusy, tablice, wyd. 2, Warszawa 2008

• J. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 3, Warszawa 2011

• J. Poczobut, Kodyfikacje prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 1991

• Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, red. J. Poczobut, Warszawa 2013

• F. Zoll, Zbiór kazusów z prawa prywatnego międzynarodowego, Kraków 1994

• oraz

• „Kwartalnik Prawa Prywatnego”

• „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”

Efekty uczenia się:

Wykład powinien umożliwić studentowi:

1) w zakresie wiedzy

a) opanowanie siatki pojęciowej prawa kolizyjnego,

b) rozpoznanie podstawowych przesłanek zastosowania prawa kolizyjnego,

c) objaśnienie podstawowych zasad i etapów funkcjonowania mechanizmu kolizyjnego,

d) orientację w konkretnych rozwiązaniach kolizyjnych prawa polskiego, z uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w obcym prawie kolizyjnym i materialnym;

e) przyswojenie podstawowych zasad stosowania obcego prawa kolizyjnego i materialnego,

2) w zakresie umiejętności

a) objaśnienie genezy, celu i skutku konkretnych rozwiązań kolizyjnych,

b) dokonywanie interpretacji konkretnych przepisów kolizyjnych,

c) rozpoznanie problemu kolizyjnego i sformułowanie różnych propozycji jego rozwiązania,

d) analizę kolizyjno-prawną konkretnych stanów faktycznych,

3) w zakresie postawy

a) postrzeganie rozwiązań przyjętych w prawie kolizyjnym jako wyrazu sprawiedliwości w sferze międzynarodowej prawa prywatnego oraz interesu poszczególnych państw,

b) rozumienie i krytyczne podejście do prezentowanych rozwiązań kolizyjnych,

c) docenienie różnorodności i uzasadnienie różnorakich – nawet rozbieżnych – rozwiązań i opinii.

Ćwiczenia z powinny umożliwić studentowi:

1) w zakresie wiedzy

a) opanowanie kolizyjno-prawnej siatki pojęciowej,

b) poznanie podstawowych instytucji i mechanizmów prawa kolizyjnego,

c) pogłębienie i uzupełnienie wiedzy przekazanej na wykładzie,

2) w zakresie umiejętności

a) samodzielne poszukiwanie i korzystanie z materiałów (również obcojęzycznych), które poszerzają wiedzę przekazaną na zajęciach,

b) opanowanie metody dyskursu przy zastosowaniu siatki pojęciowej prawa kolizyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem argumentacji,

c) identyfikację problemów kolizyjnych i sformułowanie propozycji rozwiązań,

d) dokonywanie wykładni przepisów prawa kolizyjnego,

3) w zakresie postawy

a) docenienie i aktywne wykorzystanie umiejętności pracy w grupie,

b) rozumienie i krytyczne podejście do rozważanych rozwiązań prawnych,

c) docenienie różnorodności i uzasadnienie różnorakich – nawet rozbieżnych – rozwiązań i opinii.

Seminarium z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego i handlowego ma za zadanie:

1) rozszerzyć wiedzę studentów ze wspomnianej dziedziny,

2) zapoznać studenta z metodologią sporządzania pracy magisterskiej,

3) doprowadzić do ustalenia tematu a następnie tytułu pracy magisterskiej,

4) przygotować wstępną a następnie ostateczną wersję pracy magisterskiej,

5) przygotować studenta do egzaminu magisterskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie ustnej, do którego można przystąpić bez potrzeby zaliczenia ćwiczeń z prawa prywatnego międzynarodowego.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na podstawie obecności i aktywności na zajęciach.

Seminarium kończy się zaliczeniem na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz stopnia zaawansowania pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Spis tematów wykładu

1) wprowadzenie do studiowania prawa prywatnego międzynarodowego: ogólne pojęcie i cechy charakterystyczne tego prawa, przyczyny rozwoju i współczesne znaczenie, informacje o literaturze przedmiotu, metodologia studiowania, podstawowe źródła prawa, inicjatywa reformy i stan polskiej nauki prawa prywatnego międzynarodowego, podstawowe informacje o egzaminie,

2) pojęcie, funkcje i cele prawa prywatnego międzynarodowego,

3) relacje prawa prywatnego międzynarodowego z innymi wybranymi dziedzinami prawa,

4) geneza i etapy rozwoju prawa prywatnego międzynarodowego,

5) systematyka źródeł prawa prywatnego międzynarodowego; obowiązujące w Polsce źródła tego prawa,

6) budowa i rodzaje norm kolizyjnych,

7) systematyka łączników,

8) kwalifikacja,

9) kwestia wstępna i kwestia cząstkowa,

10) odesłanie,

11) niejednolitość prawa właściwego,

12) statut zmienny i niezmienny,

13) statut zastępczy i statut pomocniczy,

14) klauzula porządku publicznego,

15) obejście prawa,

16) dostosowanie,

17) zasady stosowania obcego prawa właściwego,

18) statut personalny osób fizycznych i prawnych,

19) statut czynności prawnych, przedstawicielstwa i przedawnienia,

20) statut zobowiązań umownych,

21) statut zobowiązań pozaumownych,

22) statut praw rzeczowych i praw na dobrach niematerialnych,

23) statut stosunków rodzinnych i opiekuńczych,

24) statut spraw spadkowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład polega na omówieniu metodą tradycyjną wymienionych wyżej zagadnień w nawiązaniu do prawa pozytywnego, ilustrowanym przykładami oraz uzupełnionym o nawiązania do obcego prawa kolizyjnego i materialnego.

Studenci uczestniczą aktywnie w seminarium dyskutując na ustalone tematy, przygotowując i wygłaszając wystąpienia oraz zgłaszając propozycje tematów, tytułów i struktury prac magisterskich, które są następnie przedmiotem grupowych rozważań i konsultacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala A3
Mateusz Pilich 62/700 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.