Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie cywilne - IV rok 2200-1DPC0378
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Dzięki systematycznemu uczestniczeniu w zajęciach student:

1) zapoznaje się problemami teoretycznymi, których znajomość jest bardzo przydatna do gruntownego opanowania tego przedmiotu, a także do prawidłowego przygotowania się do zdawania na aplikacje prawnicze;

2) uzyskuje dodatkową wiedzę, ułatwiającą przygotowanie się do egzaminu z przedmiotu postępowanie cywilne;

3) poznaje wybrane przykłady z praktyki sądowej, pozwalające prawidłowo rozpoznawać kwestie prawne występujące w sprawach cywilnych; jest to przydatne do uzyskania ogólnej orientacji co do specyfiki wykonywania zawodu prawnika;

4) dzięki powyższemu uzyskuje dodatkowe informacje (obok informacji uzyskanych na wykładzie kursowym) przydatne do napisania i obrony pracy magisterskiej z tego przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady uzyskania zaliczenia - podstawowe to ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) oraz kontrola obecności (dwie nieobecności w skali semestru; prowadzący ćwiczenia może ustalić większą liczbę nieobecności, ale wówczas nie ma instytucji nieobecności usprawiedliwionych). Prowadzący uprawniony jest do wprowadzenia końcowego zaliczenia pisemnego lub ustnego. Decyzje co do limitu nieobecności i decyzję co do końcowego zaliczania na ocenę (pisemnego lub ustnego) prowadzący ćwiczenia podejmuje samodzielnie we własnym zakresie w zależności od liczebności i aktywności grupy studenckiej.

Metody dydaktyczne:

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, Budynek Poseminaryjny - Collegium Iuridicum I, sala 403
Karol Weitz 20/25 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, Stary BUW, sala 212
Tadeusz Zembrzuski, Piotr Rylski 28/25 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, Stary BUW, sala 216
Andrzej Wach 23/25 szczegóły
4 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, Stary BUW, sala 213
Andrzej Harla 19/25 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.