Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe publiczne - IV rok 2200-1DPM0178
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. W. Góralczyk, S. Sawicki, „Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie”, wyd. XIII, Warszawa 2009 – główny podręcznik zalecany studentom.

2. Kamiński T., Myszona – Kostrzewa K., pod redakcją S. Sawickiego: „Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach”, Warszawa 2009.

3. R. Bierzanek, J. Symonides, „Prawo międzynarodowe publiczne”, Warszawa, 2004.

4. W. Czapliński, A. Wyrozumska, „Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe”, Warszawa, 2004.

5. A. Łazowski, (oprac.), „Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór przepisów”, Kraków, 2003.

6. A. Przyborowska-Klimczak (oprac.), „Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów”, Lublin, 2004.

Efekty uczenia się:

Seminarium z zakresu prawa międzynarodowego publicznego powinno umożliwić studentowi:

1. poszerzenie wiedzy z tego przedmiotu,

2. zapoznanie studenta z metodologią sporządzania pracy magisterskiej,

3. doprowadzenie do ustalenia tematu a następnie tytułu pracy magisterskiej,

4. przygotowanie wstępnej a następnie ostatecznej wersji pracy magisterskiej,

5. przygotowanie studenta do egzaminu magisterskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium kończy się zaliczeniem lub zaliczeniem na ocenę na podstawie obecności, aktywności i wystąpień na zajęciach oraz stopnia zaawansowania pracy magisterskiej

Zakres tematów:

Semestr zimowy i letni - wybór tematów:

1. Wprowadzenie do prawa międzynarodowego publicznego.

2. Źródła prawa międzynarodowego publicznego. Umowa międzynarodowa.

3. Źródła prawa międzynarodowego publicznego. Zwyczaj międzynarodowy.

4. Źródła prawa międzynarodowego publicznego. Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych.

5. Akty jednostronne państw jako źródło prawa międzynarodowego publicznego.

6. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne.

7. Podmioty prawa międzynarodowego publicznego.

8. Państwo jako podmiot pierwotny prawa międzynarodowego publicznego.

9. Podmioty prawa międzynarodowego publicznego inne niż państwa, w tym organizacje międzyrządowe.

10. Osoba fizyczna jako podmiot prawa międzynarodowego publicznego.

11. Odpowiedzialność międzynarodowa państw.

12. Terytorium państwa.

13. Międzynarodowe prawo morza.

14. Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne.

15. Ludność państwa.

16. Prawo dyplomatyczne i konsularne.

17. Organizacje międzynarodowe, w tym ONZ.

18. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, w tym zadania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

19. Prawo przeciwwojenne.

20. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych.

21. Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej.

22. Prawo materialne i polityki Unii Europejskiej.

Metody dydaktyczne:

Praca w grupie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, "Szara Willa" - Wybrz. Kościuszkowskie 47, sala 114
Karol Karski 12/25 szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, "Szara Willa" - Wybrz. Kościuszkowskie 47, sala 114
Katarzyna Myszona-Kostrzewa 4/25 szczegóły
4 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
0/25 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.