Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych 2200-1CWPA37
Wykład specjalizacyjny (WYK-SPE) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

• Podstawy prawne działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych (ustawa o swobodzie działalności gospodarczej a ustawa o świadczeniu usług na terytorium Rzeczyposoplitej Polskiej, ustawy prawa materialnego, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, umowa o Europejskim Obszarze Gospodarczym, inne umowy międzynarodowe, inwestycje bezpośrednie a inwestycje pośrednie),

• Pojęcie osoby zagranicznej (osoba zagraniczna z uwzględnieniem podziału na zagraniczne osoby fizyczne, zagraniczne osoby prawne (niepełne osoby prawne), prawo właściwe w zakresie oceny zdolności podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne),

• Przedsiębiorca zagraniczny (osoba zagraniczna a przedsiębiorca zagraniczny, zagraniczna osoba fizyczna jako przedsiębiorca zagraniczny, zagraniczna osoba prawna (niepełna osoba prawna) a przedsiębiorca zagraniczny),

• Osoba zagraniczna (przedsiębiorca zagraniczny) a cudzoziemiec - osoba zagraniczna a cudzoziemiec, przedsiębiorca zagraniczny a cudzoziemiec),

• Osoba zagraniczna (przedsiębiorca zagraniczny) z państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zagraniczna osoba fizyczna jako obywatel państwa EOG, zagraniczna osoba prawna (niepełna osoba prawna) z państwa EOG, przedsiębiorca zagraniczny a spółka w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej),

• Działalność gospodarcza osób zagranicznych (przedsiębiorców zagranicznych) z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - traktatowa swoboda (pierwotna i wtórna) przedsiębiorczości a traktowanie narodowe, zasady i formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej),

• Czasowe świadczenie usług (traktatowa swoboda świadczenia usług a działalność gospodarcza w świetle prawa polskiego, pojęcie i przedmiot usługi, usługa a działalność gospodarcza, usługodawca a przedsiębiorca jako usługodawca, usługobiorca, zasady świadczenia usług),

• Osoba zagraniczna (przedsiębiorca zagraniczny) z państwa trzeciego (zagraniczna osoba fizyczna jako obywatel państwa trzeciego a bezpaństwowiec, zagraniczna osoba prawna (niepełna osoba prawna) z państwa trzeciego, przedsiębiorca zagraniczny z państwa trzeciego,

• Działalność gospodarcza osób zagranicznych (przedsiębiorców zagranicznych) z państw trzecich (zasady działalności gospodarczej, ograniczenie form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej, przesłanki dopuszczalności stosowania traktowania narodowego),

• Oddział przedsiębiorcy zagranicznego (pojęcie oddziału, oddział jako forma wtórnej działalności gospodarczej, zasady tworzenia i przedmiot działalności, status prawny oddziału),

• Oddział a przedstawicielstwo (zasady tworzenia przedstawicielstw, przedmiot działalności, status prawny przedstawicielstw),

• Działalność gospodarcza osób zagranicznych (przedsiębiorców zagranicznych) w świetle wybranych ustaw szczególnych.

Metody dydaktyczne:

- Prezentacja teoretyczna,

- Prezentacja przepisów prawa publicznego w zakresie działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych, w tym elementów prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala F
Dariusz Szafrański 17/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Audytorium Maximum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.