Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to comparative law - theory and practice 2200-1CWPM24
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura zalecana do zaliczenia konwersatorium

1) M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego, Warszawa 1979

2) M. Martinek, J. Poczobut, Doświadczenia Niemiec i Szwajcarii w kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003 z. 4

3) M. Martinek, J. Poczobut, Modernizacja prawa zobowiązań w niemieckim kodeksie cywilnym – przesłanki, przegląd rozwiązań, krytyka, w: W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, red. A. Brzozowski, W. Kocot, K. Michałowska, Warszawa 2007

4) M. Martinek, J. Poczobut, Friedrich Karl von Savigny (1779-1861). Życie i dzieło, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007 z. 1

5) M. Martinek, J. Poczobut, Otto von Gierke (1841-1921). Życie i dzieło, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2008 z. 2

6) M. Martinek, J. Poczobut, Rudolf von Jhering (1818-1892). Życie i dzieło, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009 z. 1

7) M. Martinek, J. Poczobut, Karl Larenz (1918-1992). Życie i dzieło, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2010 z. 1

8) J. Poczobut, Uwagi o tłumaczeniu tekstów prawa prywatnego międzynarodowego – na przykładzie tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1993, z. 2

9) Prawo francuskie, red. A. Małachowska, t. I – Warszawa 2004, t. II – Warszawa 2005

10) R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, wyd. 9, Warszawa 2008

11) R. Tokarczyk, Prawo amerykańskie, wyd. 10, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Konwersatorium powinno umożliwić studentowi:

1) w zakresie wiedzy

a) orientację w pojęciu, funkcji i celach prawa porównawczego;

b) przyswojenie podstawowych metod prawa porównawczego,

c) scharakteryzowanie makrosystemów prawa prywatnego na świecie,

2) w zakresie umiejętności

a) rozpoznanie głównych metod prawa porównawczego,

b) zastosowanie głównych metod porównania prawa,

c) ustalanie pochodzenia instytucji prawnych,

d) określanie zakresu i skutków wpływu określonych systemów prawa obcego na polskie prawo prywatne

3) w zakresie postawy

a) postrzeganie wzajemnych powiązań między polskim prawem prywatnym a innymi systemami prawnymi,

b) rozumienie przyczyn występowania podobieństw i różnic między poszczególnymi systemami prawa prywatnego,

c) akceptacja i uzasadnienie różnorodności systemów prawa prywatnego na świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła: bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność oraz kontrola obecności

Zakres tematów:

1. The notion of comparative law 2. History of comparative law 3. The functions and objectives of comparative law 4. The theory and practice of comparative law 5. The clasification of main macro systems in the world 6. The characteristics of the legal systems constituting the Germanic and Romanic family of law 7. Interconnections between Polish, German and French private law systems 8. The origin of selected private law institutions and the differences between them.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium jest realizowane metodami tradycyjnymi, przy założeniu dużej aktywności studentów, polegającej w szczególności na udziale w dyskusji i warsztatach oraz na przygotowywaniu wystąpień dotyczących poszczególnych tematów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 2.6
Mateusz Pilich 3/42 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.