Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty badawcze 2103-M-D1WABA
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe, PWN, Warszawa 2001

Rychliński S., Lustracje społeczne, IPS UW, Warszawa 2001

Dooley D., Social reaearch methods. 4th edition, New Jersey 2001

Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i s-ka, Poznań 2001

Miles M., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, TransHumana, Białystok 2000

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć warsztatowych Student potrafi samodzielnie określić problem badawczy, zorganizować samodzielnie badanie empiryczne pozwalające na weryfikację hipotezy badawczej, a także opracować jego wyniki i ująć je w formie uogólnionych wniosków (sporządzić raport z badania).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej – wymagane jest aktywne uczestnictwo, do którego niezbędne jest przeczytanie lektur. Przede wszystkim jednak student zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia samodzielnie badania empirycznego i opracowania raportu końcowego z badań. Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę podczas rozmowy kompetencyjnej związanej z prezentacją wyników przedstawionych w raporcie.

Wymagana obecność na zajęciach.

Zakres tematów:

Zajęcia obejmują kolejne etapy realizacji badania: od sformułowania hipotezy badawczej, poprzez dobór wskaźników, skonstruowanie narzędzia badawczego, przeprowadzenia wywiadów (i ewentualnie innych technik) do opracowania wyników badania i sporządzenia raportu.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad proponowanymi badaniami. Realizacja badania w terenie. Dyskusja nad strukturą i formą raportu z badań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala 308
Paweł Hut 33/20 szczegóły
2 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala 308
Paweł Hut 30/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.