Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klinika prawa 2200-1CV20
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Efekty uczenia się:

Umiejętność przeprowadzania wywiadu z klientem, zdefiniowania problemu prawnego, poprawnego napisania opinii prawnej i koniecznych pism procesowych w konkretnej sprawie.

Zdobycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania poszczególnych zawodów prawniczych m.in. w stopniu pozwalającym na dokonanie świadomego wyboru przyszłej drogi zawodowej. Zdobycie pogłębionej wiedzy praktycznej na temat funkcjonowania danej dziedziny prawa.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie wiedzy prawniczej w trakcie dyskusji na seminariach sekcyjnych, sprawdzanie drogą e mailową opinii prawnych i pism procesowych przygotowywanych dla poszczególnych klientów. Ocena pracy studenta zależy od umiejętności przedstawienia stanu faktycznego, trafności zidentyfikowania problemu prawnego oraz zasadności zaproponowanego rozwiązania. Podstawą oceny jest również forma np. pism procesowych oraz stopień opanowania technik pisarskich.

Zaliczenie zajęć na podstawie obecności na wykładach ogólnych, warsztatach oraz seminariach sekcyjnych oraz jakości przygotowywanych opinii i pism procesowych. Możliwość zdawania egzaminu z przepisów dotyczących statusu, praw i obowiązków poszczególnych zawodów prawniczych (w szczególności zawodu adwokata i radcy prawnego)oraz zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej

Zakres tematów:

Zakres tematów w każdej sekcji zależy przede wszystkim od problemów prawnych z jakimi przychodzą klienci

Metody dydaktyczne:

Koordynator dokonuje wyboru metod, spośród poniżej wymienionych, w zależności od profilu sekcji i potrzeb dydaktycznych m.in.:

- moot courts

- mini-simulations

- snow-ball

- swot

- brainstorming.

Podkreślenia wymaga fakt, iż wszystkie zajęcia należą do zajęć interaktywnych, angażujących wszystkich uczestników.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 13:00, sala 106
Barbara Namysłowska-Gabrysiak 13/15 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 106
Maria Boratyńska 14/15 szczegóły
3 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 106
Maria Boratyńska 0/15 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 106
Katarzyna Kowalska 11/15 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 106
Celina Nowak 5/15 szczegóły
6 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 106
Zbigniew Banaszczyk 9/15 szczegóły
7 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 106
Barbara Namysłowska-Gabrysiak 9/15 szczegóły
8 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 106
Małgorzata Barzycka-Banaszczyk 9/15 szczegóły
9 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 106
Piotr Kładoczny 11/15 szczegóły
10 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 106
Eleonora Zielińska 4/15 szczegóły
11 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 106
Katarzyna Syroka-Marczewska 7/15 szczegóły
12 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 106
Piotr Kładoczny 6/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Poseminaryjny - Collegium Iuridicum I
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.