Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium łacińskie 3006-TRANSL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Teksty łacińskie lub ich fragmenty, materiały przygotowane przez wykładowcę.

Słowniki: K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski;

M. Plezia, Słownik łacińsko-polski;

J. Mańkowski, Praktyczny słownik łacińsko-polski, wyd. III rozszerzone;

J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków;

A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski.

Uzupełniająca:

Literatura dotycząca wybranej epoki/autora/ oraz:

E. Balcerzan, Tłumaczenia poetyckie wśród kontekstów literackich, [w:] Prace z poetyki, 1968.

S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu, 2004.

H. Lebiedziński, Elementy przekładoznawstwa ogólnego, 1981.

G. Mounin, Les belles infideles, 1955.

G. Mounin, Les problemes theoriques de la traduction, 1963.

J. Newmark, Twenty-Three Restricted Rules of Translation, „The Incorporated Linquist”, January 1973.

E. Nida, C.R. Taber, The Theory and Practice of Translation, 1969.

B. Osuchowska, Poradnik autora, tłumacza i redaktora, 2005.

J. Pieńkos, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, 2003.

S. Pollak (red.), O sztuce tłumaczenia, 1975.

R. Queneau, Ćwiczenia stylistyczne, 2005.

M. Rusinek (red.), O sztuce tłumaczenia, 1955.

G. Steiner, After Babel, Aspects of Language and Translation, 1975 (też przekład polski 2000).

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć

w zakresie wiedzy

- prezentuje pogłębioną znajomość gramatyki, stylistyki łacińskiej, metryki, historii literatury (K_W01, K_W02, K_W03).

w zakresie umiejętności

- biegle posługuje się słownikami i innymi pomocami (K_U03, K_U11),

- tworzy własny warsztat tłumacza i redaktora (K_03, K_U06),

- prezentuje udoskonaloną umiejętność przekładu i redakcji przekładu tekstu literackiego (K_U04, K_U05),

- podejmuje własne próby translatorskie (K_U05).

w zakresie kompetencji społecznych

- ocenia poziom swojej wiedzy (K_K01)

- pracuje w zespole (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności 60%;

Prace semestralne polegające na przygotowaniu własnego przekładu i adiustacji cudzego przekładu 40%;

Kontrola obecności: dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze.

Zakres tematów:

Przygotowywanie przekładu tekstu łacińskiego: tłumaczenia zespołowe i indywidualne, objaśnianie realiów, komentowanie tekstu pod względem gramatycznym, stylistycznym itd.

Dyskusja nad przekładami, ocena przekładów, redakcja i korekta tłumaczeń. Dyskusja na temat specyfiki tłumaczenia poezji, nieprzekładalności poezji, problemu: tłumacz poezji – filolog czy poeta.

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu, objaśnianie, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przekładów w grupie, dyskusja nad przekładami w grupie, indywidualna praca studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 110
Dorota Sutkowska 1/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.