Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium neolatynistyczne 3006-TRNEOL-SR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Dobór literatury zależy od tematu translatorium, podany w części szczegółowej przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć

w zakresie wiedzy

- prezentuje pogłębioną znajomość gramatyki, stylistyki łacińskiej, metryki, historii literatury (K_W01, K_W02, K_W03).

w zakresie umiejętności

- biegle posługuje się słownikami i innymi pomocami (K_U03, K_U11),

- tworzy własny warsztat tłumacza i redaktora (K_03, K_U06),

- prezentuje udoskonaloną umiejętność przekładu i redakcji przekładu tekstu literackiego (K_U04, K_U05),

- podejmuje własne próby translatorskie (K_U05).

w zakresie kompetencji społecznych

- ocenia poziom swojej wiedzy (K_K01)

- formułuje i wyraża własne poglądy i idee związane z problematyką przedmiotu na forum publicznym (K_K02).

- pracuje w zespole (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność, 50%);

końcowe zaliczenie ustne wybranego fragmentu tekstu (50%)

Zakres tematów:

Staropolscy poeci łacińscy i ich antyczni mistrzowie

Translatorium umożliwia studentom zapoznanie się z wybranymi nowołacińskimi utworami poetyckimi powstałymi w dobie staropolskiej i dokonanie konfrontacji tych tekstów z ich antycznymi inspiracjami i pierwowzorami.

Metody dydaktyczne:

Metoda praktyczna - lektura i analiza tekstu

Metoda aktywizująca - dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 110
Bartłomiej Czarski 0/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.