Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura nowołacińska 3006-LNŁ
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

semestr zimowy:

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470–1543, oprac. A. Jelicz, Szczecin 1985.

A.Borowski, Renesans, Warszawa 1992.

Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, t.1 – 3, Warszawa 1977 –1990.

J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980 i nast. wyd.

J.Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1984.

Lektury polonistyczne. Seria I: Średniowiecze – Renesans – Barok, t. 1-4, Kraków 1996-2001.

J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1973 i nast. wyd.

Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze, renesans, barok), red. T. Michałowska, Wrocław 1990 i nast. wyd. (wybrane hasła)

semestr letni:

Jerzy Axer, "Latinitas" jako składnik polskiej tożsamości kulturowej, w: Tradycje antyczne w kulturze europejskiej - perspektywa polska, Warszawa 1995. "Eseje i studia", t. 1.

Jerzy Axer, "Latinitas" w historii i pamięci historycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Paradoksy ciągłości i nieciągłości, w: Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej, pod red. M. Bobrownickiej, Kraków 1996.

Jan Budzyński, Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej renesansu i baroku, Wrocław 1985.

Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka. Próba syntezy, pod red. J. Z. Lichańskiego, Pułtusk 2006.

Barbara Milewska-Waźbińska, Ars epitaphica. Z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrobnych, Warszawa 2006.

Magdalena Piskała, Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa, Warszawa 2009.

Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej, red. Mieczysław Mejor, Barbara Milewska-Waźbińska, Warszawa 2003.

Piotr Wilczek, „Polonice et latine: studia o literaturze staropolskiej", Katowice 2007.

Stefan Zabłocki, „Literatura nowołacińska: Średniowiecze-Renesans-Barok", red. nauk. Piotr Urbański, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

w zakresie wiedzy

– omawia periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców literatury renesansu (K_W05);

– omawia najważniejsze aspekty recepcji literatury renesansowej na grunt literatury europejskiej (K_W06);

– definiuje główne kierunki rozwoju obszarze studiów nad renesansem (K_W08);

– zna podstawową terminologię w dyscyplinie specjalizacji (K_W10);

w zakresie umiejętności

– wyszukuje, analizuje i ocenia informacje z różnych źródeł w zakresie literatury renesansu (K_U02);

– analizuje i interpretuje wybrane utwory literatury renesansu (K_U07);

– umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym (K_U08);

w zakresie kompetencji społecznych

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01);

– docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe renesansu i jego wagę dla kultury europejskiej (K_K04)

semestr letni:

Po ukończeniu kursu student

w zakresie wiedzy:

– omawia periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców literatury XVII-XVIII w. (K_W05);

– omawia najważniejsze aspekty recepcji literatury barokowej na grunt literatury europejskiej (K_W06);

– definiuje główne kierunki rozwoju w obszarze studiów nad barokiem (K_W08);

– zna podstawową terminologię w dyscyplinie specjalizacji (K_W10);

w zakresie umiejętności:

– wyszukuje, analizuje i ocenia informacje z różnych źródeł w zakresie literatury baroku (K_U02);

– analizuje i interpretuje wybrane utwory literatury baroku (K_U07);

– umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym (K_U08);

w zakresie kompetencji społecznych:

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01);

– docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe baroku i jego wagę dla kultury europejskiej (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zakres tematów:

semestr zimowy:

1. Renesansy średniowieczne i antyk w średniowieczu.

2. Początki włoskiego renesansu.

3. Rozkwit i schyłek włoskiego renesansu.

4. Wynalazek druku i jego wpływ na literaturę.

5. Wokół reformacji.

6. Erazm z Rotterdamu i renesans północny.

7. Narodziny książki emblematycznej.

8. Poezja łacińska wczesnego renesansu w Polsce.

9. Klemens Janicjusz – poeta uwieńczony.

10. Łacińska twórczość Jana Kochanowskiego.

11. Twórcy późnego renesansu w Polsce - Mikołaj Sęp Szarzyński, Szymon Szymonowic i Sebastian Klonowic.

12. Literatura drugiej połowy XVI wieku w perspektywie genologicznej – formy prozatorskie i poetyckie.

semestr letni:

1. Estetyka manieryzmu i baroku.

2. Kontrreformacja i szkolnictwo jezuickie.

3. Justus Lipsjusz i proza łacińska XVII w.

4. Maciej Kazimierz Sarbiewski i klasycyzm XVII w.

5. John Owen i jego naśladowcy.

6. Nowołacińska epika w XVII i XVIII w.

7. Nowołacińska literatura okolicznościowa.

8. Barokowa emblematyka i poesis artificiosa.

9. Łacina jako język nauki.

10. Przekłady na łacinę.

11. Twórczość w językach narodowych a literatura nowołacińska.

12. Zmierzch literatury nowołacińskiej.

Metody dydaktyczne:

- metody podające (objaśnienie i wyjaśnienie)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 113
każda środa, 15:00 - 16:30, sala 113
Bartłomiej Czarski 0/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.