Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy kultury Renesansu i Baroku 3006-EKRB-SR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

semestr zimowy:

renesans

Andrzej Borowski, Renesans, Kraków 2002, s. 5–152.

Peter Burke, Renesans, Kraków 2009

Eugenio Garin, Powrót filozofów starożytnych, Warszawa 1993

Janusz Gruchała, Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki, Kraków 2002, s. 57–137

Ponadto jedna pozycja bibliograficzna zaproponowana przez studenta (monografia zagadnienia lub postaci renesansu)

semestr letni:

Czesław Hernas, Barok, Warszawa 2006.

Janusz Pelc, Barok – epoka przeciwieństw, Warszawa 1993.

Janusz Pelc, Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.

Janusz Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1979.

Ponadto jedna pozycja bibliograficzna dotycząca kultury lub literatury baroku zaproponowana przez studenta i uzgodniona z prowadzącym zajęcia.

Efekty uczenia się:

semestr zimowy:

Po ukończeniu zajęć w I semestrze student:

- definiuje pojęcia „renesans” i „humanizm renesansowy”;

- określa różnice między kulturą renesansową a kulturą średniowieczną;

- charakteryzuje specyfikę recepcji literatury i kultury antycznej w okresie renesansu;

- umieszcza w kontekście kulturowym wybrane teksty literackie XV i XVI wieku;

- opisuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w obszarze studiów nad renesansem;

- charakteryzuje wpływ osiągnięć kultury odrodzenia na kulturę czasów późniejszych.

semestr letni:

Po ukończeniu zajęć student:

- definiuje podstawowe pojęcia literackie związane z kulturą renesansu i baroku (K_W05/H2A_W04)

- określa różnice między kulturą renesansową a barokową (K_W08/H2A_W06);

- charakteryzuje specyfikę recepcji literatury i kultury antycznej w okresie renesansu i baroku (K_W06/H2A_W05,10);

- opisuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w obszarze studiów nad renesansem i barokiem (K_W08/H2A_W06);

- umieszcza w kontekście kulturowym wybrane teksty literackie XV-XVII wieku (K_U06/H2A_U04);

- charakteryzuje wpływ osiągnięć kultury odrodzenia i baroku na kulturę czasów późniejszych (K_U10/H2A_U05);

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy (K_K01/H2A_K01,02)

- docenia tradycję i dziedzictwo kultury renesansu i baroku (K_K04/H2A_K05)

- ma świadomość znaczenia nauk o kulturze renesansu i baroku w kulturze europejskiej (K_K05/H2A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny 100%

Zakres tematów:

semestr zimowy:

1. Geneza wielkiego renesansu europejskiego

2. Kultura renesansu a kultura średniowiecza

3. Narodziny i rozwój ruchu humanistycznego

4. Humanizm w kulturze włoskiej i europejskiej

5. „Humanizm obywatelski”

6. Renesans a świat starożytny – drogi i sposoby recepcji

7. Wynalazek druku i jego znaczenie dla kultury renesansu

8. Dyskusje nad językiem i łacina humanistyczna

9. Współczesne interpretacje renesansu

semestr letni:

1. Znaczenie terminu „barok”

2. Epoka przeciwieństw – ogólna charakterystyka

3. Reformacja i kontrreformacja

4. Książka w dobie baroku

5. Nauka i filozofia

6. Trivium polskiego XVII w.: klasycyzm, manieryzm, barok

7. Cenzura i renesans książki rękopiśmiennej w Polsce

8. Nowe i stare formy artystyczne: literatura i sztuka

9. Sarmatyzm

10. Barokowa pompa funebris i nuptialis

11. Długie trwanie baroku w Polsce.

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykorzystywany będzie materiał ikonograficzny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 6
każda środa, 16:45 - 18:15, sala 113
Włodzimierz Olszaniec, Bartłomiej Czarski 0/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.