Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie łacińskie (dyplomowe) 3006-SLŁ-D
Seminarium licencjackie (SEM-LIC) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

S. Stabryła, Owidiusz. Świat poetycki, Wrocław 1989.

R.A. Spencer, Contrast as Narrative Technique in Ovid's "Metamorphoses", Lewiston 1997.

J. Danielewicz, Technika opisów w "Metamorfozach" Owidiusza, Poznań 1971.

Owidiusz. Twórczość – recepcja – legenda, red. B. Milewska-Waźbińska, J. Domański, Warszawa 2006.

M. Wichowa, Staropolskie przekłady Metamorfoz Owidiusza, Łódź 2008.

Efekty uczenia się:

Po zajęciach seminaryjnych student

w zakresie wiedzy

- charakteryzuje omawiane na zajęciach utwory i fragmenty literackie (K_W04),

- definiuje zagadnienia, których dotyczyło seminarium (K_W04, K_W05, K_W06, K_W07) czyli:

w zakresie umiejętności

–wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U02);

– pracuje wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U04);

– przeprowadza kwerendę biblioteczną, wykorzystuje bazy danych i posługuje się Internetem w celu zdobywania informacji, sporządza bibliografię i przypisy, formatuje dokumenty, korzystając z edytora tekstów (K_U14);

– tworzy typowe prace pisemne oraz przygotowuje wystąpienia ustne, w języku polskim, dotyczące wybranych zagadnień poruszanych na seminarium (K_U11);

w zakresie kompetencji społecznych:

– formułuje i wyraża własne poglądy i idee związane z problematyką przedmiotu na forum publicznym (K_K02);

– realizuje zadanie badawcze z dbałością o prawa autorskie (K_K03),

– pracuje w zespole z poszanowaniem poglądów innych osób (K_K06).

Zakres tematów:

- Budowa i fabuła Metamorfoz Owidiusza.

- Dzieje tekstu Metamorfoz Owidiusza.

- Różne odczytania poematu Owidiusza.

- Analiza genologiczna Metamorfoz.

- Historia komentarzy do poematu.

- Staropolskie przekłady Metamorfoz i ich stosunek do oryginału.

- Analiza i interpretacja wybranych fragmentów Metamorfoz.

Metody dydaktyczne:

- metody podające (wykład, objaśnienie i wyjaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe, lektura i analiza tekstu)

- metody problemowe (analiza zagadnień)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 113
Bartłomiej Czarski 3/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.