Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka historyczna języka polskiego 3003-11A3GH
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 160
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z ćwiczeń, student otrzymuje na podstawie:

1. Obecności i aktywności na ćwiczeniach.

2. Sprawdzianów cząstkowych (śródsemestralnych) lub końcowego sprawdzianu pisemnego z wiadomości i umiejętności zdobytych podczas ćwiczeń.

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

1. krótkie sprawdziany pisemne;

2. praca z tekstem;

3. wyjątkowo w roku akademickim 2019/2020: egzamin ustny on-line (zarówno egzamin zerowy, jak i egzamin w sesji);

4. ocena bieżącego przygotowania studenta do zajęć dydaktycznych.

Do ustnego egzaminu zerowego mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali zaliczenie z wykładu i ocenę co najmniej 4.5 z ćwiczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 37
Wanda Decyk-Zięba 17/20 szczegóły
2 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 37
Wanda Decyk-Zięba 8/20 szczegóły
3 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 29
Monika Kresa 21/20 szczegóły
4 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 29
Monika Kresa 22/20 szczegóły
5 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 37
Ewelina Kwapień 21/20 szczegóły
6 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 37
każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 37
Ewelina Kwapień 21/20 szczegóły
7 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 37
Alina Kępińska 21/20 szczegóły
8 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 29
Aleksandra Żurek-Huszcz 23/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.