Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ochrony własności intelektualnej 3000-11A1POWI
Kurs internetowy (KINT) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 4
Limit miejsc: 290
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z

późn. zm),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych

(Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.),

-Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności

przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 119, poz. 1117 z

późn. zm.),

J. Barta, R. Markiewicz Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe Warszawa 2002.;J. Barta, R. Markiewicz Prawo autorskie i prawa pokrewne Kraków 2005.;M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. MozgawaPrawo autorskie i prawa pokrewne zarys wykładu, Bydgoszcz 2007; E. Nowińska, Promińska U., Vall Michał Prawo własności przemysłowej Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafił:

Wiedza:

1) Wskazać i scharakteryzować podstawowe zagadnienia dotyczące

systemu ochrony własności intelektualnej

2) opisać proces kształtowania się w Polsce i Europie prawa

autorskiego

3) pozna podstawową siatkę pojęć z zakresu ochrony praw

własności (z naciskiem na prawo autorskie)

4) zyska podstawowe informacje o funkcjonowaniu

u

organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,

Urzędu Patentowego RP

Umiejętności:

1) rozumienie i posługiwanie się podstawowymi pojęciami z

zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa

własności przemysłowej

2) praktyczne zastosowanie przepisów prawnych poświęconych

problemowi korzystania z utworów, znaków towarowych,

wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków

Postawy:

- Docenić potrzebę tworzenia i zastosowywania regulacji prawnych

związanych z ochroną własności intelektualnych

- dostrzegać konsekwencje (w tym negatywne) obecnie obowiązujących)

regulacji prawnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie, do którego student dopuszczony zostanie na podstawie

1) obecności oraz

2) testu zaliczeniowego, w którym będą pytania otwarte, pytania do

uzupełnienia/wyboru – czas pisania ok. 60 min.

Zakres tematów:

Pełny spis kolejnych tematów.

1) Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej,; podział praw ochrony własności intelektualnej; dzieje kształtowania się prawa autorskiego

2) Podstawowe i obowiązujące regulacje prawne z zakresu ochrony własności intelektualnej

Metody dydaktyczne:

Forma podawcza:wykład z elementami multimedialnymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Szczęsna 263/290 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.