Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komparatystyka mediów /drukowanych, audiowizualnych, cyfrowych/ 3001-P1A3KM
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 38
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie

Efekty uczenia się:

Celem ćwiczeń jest kształcenie umiejętności opisu tekstu medialnego: zróżnicowanego semiotycznie, stylistycznie, dyskursywnie i funkcjonalnie. Po ukończeniu ćwiczeń student potrafi określać i wyjaśniać zasady rządzące współczesnym tekstem medialnym, analizować struktury tekstowe wspólne dla różnych typów mediów, dostrzegać i opisywać związki i interakcje, analogie i różnice między tekstami należącymi do odmiennych mediów. Potrafi też rozpoznawać, analizować, oceniać mechanizmy perswazji medialnej. Ćwiczenia służą kształtowaniu rozumiejącego, krytycznego odbioru przekazów medialnych.

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności,

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność: referaty, prezentacje, udział w dyskusji)

-egzamin pisemny na platformie edukacyjnej UW Kampus.

Zakres tematów:

1. Literatura a inne media i dyskursy

2. Czytelnik, widz, słuchacz, zwiedzający, użytkownik – status odbiorcy w różnych dyskursach i mediach; jego wpływ na przekaz

3. Sposoby kształtowania znaczeń w mediach tradycyjnych i digitalnych

4. Różnomedialne i różnosemiotyczne oblicza perswazji

5. Metafora w literaturze, sztukach plastycznych, reklamie

6. Sposoby prowadzenia narracji w literaturze i filmie (zabiegi medialne stosowane w analogicznych formach narracji)

7. Obraz i obrazowanie w literaturze, malarstwie, filmie

8. Słowo i jego formy w przestrzeni medialnej

9. Relacje obraz-słowo w dyskursie sztuki i innych dyskursach

10. Malarstwo i malarskość w literaturze i filmie

11. Dźwięk w tekście słownym, muzycznym, audiowizualnym

12. Tekstowe reprezentacje taktylności i ruchu

13. Znaczeniotwórcza funkcja ruchu w tekstach kultury

14. Przekład intersemiotyczny i intermedialny

15. Media edukacji: tradycyjne a digitalne

(prowadzący zastrzega sobie prawo do modyfikacji tematów, dodawania nowych – dostosowywania ich do potrzeb studentów grupy ćwiczeniowej)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia analityczno-interpretacyjne, praca z tekstami reprezentującymi różne media w ujęciu porównawczym z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w wyniku przeczytania zalecanej pozycji lekturowej (tekstu teoretycznego). Dyskusja nad zagadnieniami komparatystyki mediów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 10
Ewa Szczęsna 16/19 szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 10
Ewa Szczęsna 21/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.