Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka akustyczna 3007-L1B1FA
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 36
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

 Dukiewicz L., 1995, Fonetyka, [w:] H. Wróbel (red.) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia. Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, ss. 7-103.

 Jassem W., 1973, Podstawy fonetyki akustycznej, PWN, Warszawa.

 Lorenc, A., 2012, Charakterystyka fonetyczna mowy osób niesłyszących [w:] S. Grabias, Z. M. Kurkowski (red.) Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 249-284.

 Ladefoged P., 2003, Phonetic Data Analysis. An Introduction to Fieldwork and Instrumental Techniques, Blackwell, Oxford.

 Łobacz P., 2001, Wymowa patologiczna a norma fonetyczna w świetle analizy akustycznej, [w:] S. Grabias (red.) Zaburzenia mowy. Mowa. Teoria-Praktyka. Tom 1. Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 189-215.

 Łobacz P., 1996, Polska fonologia dziecięca. Studia fonetyczno-akustyczne, Energeia, Warszawa.

 Szczepankowski B., 1985, Fonetyka akustyczna, audytywna i wizualna. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

 Trochymiuk A., 2008, Wymowa dzieci niesłyszących. Analiza audytywna i akustyczna, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

 Wierzchowska B., 1976, Struktura akustyczna dźwięków języka polskiego, Logopedia 7, ss. 88-104.

 Wierzchowska B., 1980, Fonetyka i fonologia języka polskiego. Wydawnictwo PAN, Wrocław.

Efekty uczenia się:

 Student, który zaliczył wykład potrafi:

 definiować podstawowe pojęcia akustyczne

 rozpoznawać i charakteryzować typy przebiegów akustycznych,

 opisywać dźwięki języka polskiego ze względu na ich strukturę akustyczną,

 charakteryzować pole mowy ze względu na odpowiadające mu parametry akustyczne i odpowiadające im cechy oraz typy dźwięków.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach

Zakres tematów:

1. Metodologia badań fonetycznych.

2. Rodzaje fal akustycznych i ich atrybuty.

3. Cechy zjawisk akustycznych: a) obiektywne, b) subiektywne.

4. Pole słuchowe człowieka, próg słyszalności, próg bólu. Pole mowy.

5. Charakterystyka zjawisk akustycznych ze względu na ich strukturę fizyczną

6. Akustyczna klasyfikacja dźwięków języka polskiego.

7. Narządy mowy jako źródło dźwięków. Fonacja, ton krtaniowy, ton podstawowy.

8. Zjawisko rezonansu akustycznego. Formanty dźwięków mowy.

9. Charakterystyka akustyczna wymowy zaburzonej.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, objaśnienie lub wyjaśnienie, opis

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 4
Anita Lorenc 32/36 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.