Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka akustyczna 3007-L1B1FA
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 36
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Demenko G., Pruszewicz A., Wika T., 1989, Analiza periodyczności parametru F0 u osób z zaburzeniami słuchu i mowy. Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN 22, Warszawa.

• Gonet W., 1993., Próba określenia normy wymowy polskich samogłosek ustnych [w:] S. Grabias (red.) Opuscula Logopaedica in honorem Leonis Kaczmarek, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 232-253.

• Kleśta J., 2004, Analiza akustyczna polskich spółgłosek trących bezdźwięcznych realizowanych przez dzieci niesłyszące, Audiofonologia 26, ss. 105-118.

• Kleśta J., 1998, Lingwistyczne i paralingwistyczne zastosowania akustyczno-fonetycznej bazy danych samogłosek języka polskiego [w:] W. Jassem, Cz. Basztura, K. Jassem (Red.) Technologia Mowy i Języka. Tom 2, ss. 47-64.

• Lorenc A., 2013, Wady wymowy w świetle nowoczesnych badań fonetycznych [w:] J. Panasiuk, T. Woźniak (red.) Język – Człowiek – Społeczeństwo, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 551-580.

• Lorenc A., 2012, Zaburzenia dźwięczności. Analiza akustyczna i audytywna, Logopedia, tom 41, ss. 71-107.

• Łobacz P., 1998, Sybilantność [w:] S. Puppel (red.) Scripta manent, Motivex, Poznań, ss. 135-154.

• Sieńkowska H., Gubrynowicz R., Gałkowski T., 2000, Nauka intonacji w mowie dzieci głuchych, Audiofonologia 17, ss. 41-66.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył ćwiczenia potrafi:

 objaśniać działanie i obsługiwać programy komputerowe do akustycznej analizy dźwięku,

 nazywać i analizować wybrane cechy sygnału mowy w normie i w przypadku za mowy,

 objaśniać i interpretować wyniki badań akustycznych w normie i w przypadku zaburzeń mowy.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, końcowe zaliczenie pisemne.

Zakres tematów:

1. Oprogramowanie do akustycznej analizy dźwięku.

2. Obrazowanie dźwięku: oscylogram, spektrogram, widmo i jego cech: przebieg częstotliwości podstawowej i częstotliwości formantowych.

3. Segmentacja sygnału mowy.

4. Charakterystyka akustyczna dźwięków języka polskiego o przebiegu regularnym.

5. Charakterystyka akustyczna spółgłosek szumowych i impulsowych w języku polskim.

6. Pomiar wybranych parametrów akustycznych sygnału mowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 3
Anita Lorenc 16/18 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 3
Anita Lorenc 16/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.