Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka I 2500-PL-PS-OB2Z-2
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

A. Wiedza:

• umie scharakteryzować rozwój człowieka w poszczególnych fazach życia oraz w zakresie podstawowych sfer funkcjonowania

• zna specyfikę języka naukowego psychologii rozwojowej oraz powiązania pomiędzy tym obszarem badań a obszarami pokrewnymi

• zna kluczowe metody badawcze i najważniejsze badania empiryczne z zakresu psychologii rozwojowej, wraz z kontekstem historycznym ich powstania

• ma pogłębioną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw rozwoju psychicznego człowieka i funkcjonowania poznawczego w różnych okresach życia

• ma rozszerzoną wiedzę z zakresu rozwoju w sferze społecznej i emocjonalnej, a także na temat uwarunkowań i konsekwencji różnic indywidualnych w zakresie ścieżek rozwoju

B. Kompetencje społeczne:

• jest świadomy/a różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi i potrafi respektować tę różnorodność ze szczególnym uwzględnieniem osób w różnym wieku i specyficznych potrzeb rozwojowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu wiadomości z założonym poziomem trudności (aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 60% punktów).

Zakres tematów:

Tematyka poszczególnych wykładów:

1) Wprowadzenie. Rozwój biologiczny układu nerwowego. Okres prenatalny. Narodziny. Kompetencje percepcyjne i poznawcze noworodka. (P. Tomalski)

2) Percepcja w pierwszym roku życia. Metody badania rozwoju poznawczego niemowląt i dzieci. Rozwój uwagi wzrokowej. (P. Tomalski)

3) Percepcja i działanie w świecie fizycznym I. Wiedza o przedmiotach. (P. Tomalski)

4) Percepcja i działanie w świecie społecznym. Jak wczesne doświadczenie kształtuje system percepcyjny. (P. Tomalski)

5) Rozwój pojęciowy w dzieciństwie. Myślenie przyczynowo-skutkowe. (P. Tomalski)

6) Podejścia teoretyczne w psychologii rozwoju człowieka. (P. Tomalski)

7) Rozwój motoryczny. Teorie dynamicznych systemów. Percepcja w przestrzeni. (A. Anzulewicz)

8) Funkcje wykonawcze. (M. Gambin)

9) Rozwój językowy I. (E. Haman)

10) Rozwój językowy II. (E. Haman)

11) Rozwój językowy III. Dwujęzyczność (E. Haman)

12) Teoria przywiązania (K. Lubiewska)

13) Rozwój poznania społecznego. (A. Niedźwiecka)

14) Rozwój emocjonalny i funkcjonowanie społeczne. Pojęcie Ja. (A. Niedźwiecka)

15) Samoregulacja i koregulacja. (A. Niedźwiecka)

Szacowany nakład pracy studenta: 120 h

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala aula-23
Ewa Haman, Przemysław Tomalski, Małgorzata Gambin, Alicja Niedźwiecka, Katarzyna Lubiewska, Anna Anzulewicz 176/500 szczegóły
2 każda środa, 17:45 - 19:15, sala aula-23
Ewa Haman, Przemysław Tomalski, Małgorzata Gambin, Alicja Niedźwiecka, Katarzyna Lubiewska, Anna Anzulewicz 69/500 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.