Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka I 2500-PL-PS-OB1L-1
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Student:

- rozumie różnice pomiędzy różnymi skalami pomiarowymi i ich znaczenie dla doboru właściwych metod statystycznych

- potrafi obliczyć i zinterpretować statystki opisowe

- zna różne rozkłady zmiennych, w szczególności wie czym jest rozkład normalny i potrafi obliczać dystrybuantę

- rozumie różnice pomiędzy estymacją punktową i przedziałową

- rozumie i potrafi przeprowadzić proces wnioskowania statystycznego przy użyciu podstawowych testów statystycznych (t-Studenta, chi2, regresja liniowa, korelacja, ANOVA itd.).

- potrafi obliczyć podstawowe statystyki niezbędne do przeprowadzenia wnioskowania statystycznego (t-Studenta, chi2, r-Pearsona, F itp.)

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę końcową z ćwiczeń na podstawie:

-obecności na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

- kartkówek (40% oceny)

- kolokwium końcowego (60% oceny)

- prac domowych i aktywności na zajęciach (dodatkowe punkty nie przekraczające 5 %).

Próg zliczenia zajęć 60%. Skala ocen:

60-67% dst

68-75% dst +

76- 83% db

84-91% db+

92 – 99% bdb

100% bdb !

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala 421
Ewa Malinowska 16/16 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala 421
Ewa Malinowska 17/16 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala 421
Ewa Malinowska 16/16 szczegóły
4 każdy wtorek, 17:45 - 19:15, sala 405
Magdalena Szpojankowska-Puchalska 18/16 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 16:00 - 17:30, sala 421
Magdalena Szpojankowska-Puchalska 12/16 szczegóły
6 każdy wtorek, 19:30 - 21:00, sala 405
Magdalena Szpojankowska-Puchalska 16/16 szczegóły
7 każdy poniedziałek, 17:45 - 19:15, sala 404
Magdalena Szpojankowska-Puchalska 9/16 szczegóły
8 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala 94
Agata Trzcińska 16/16 szczegóły
9 każda środa, 10:15 - 11:45, sala 421
Agata Trzcińska 17/16 szczegóły
10 każda środa, 12:00 - 13:30, sala 421
Agata Trzcińska 14/16 szczegóły
11 każda środa, 13:45 - 15:15, sala 421
Agata Trzcińska 13/16 szczegóły
12 każdy poniedziałek, 16:00 - 17:30, sala 92
Ewa Malinowska 8/16 szczegóły
13 każdy poniedziałek, 17:45 - 19:15, sala 92
Ewa Malinowska 16/16 szczegóły
14 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala 8
Andrzej Rynkiewicz 15/16 szczegóły
15 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala 8
Andrzej Rynkiewicz 15/16 szczegóły
16 każdy czwartek, 17:45 - 19:15, sala 8
Oliwia Maciantowicz 16/16 szczegóły
17 każdy czwartek, 19:30 - 21:00, sala 8
Oliwia Maciantowicz 15/16 szczegóły
18 każda środa, 10:15 - 11:45, sala 93
Daniel Pankowski 17/16 szczegóły
19 każda środa, 12:00 - 13:30, sala 93
Daniel Pankowski 17/16 szczegóły
20 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala 92
Oliwia Maciantowicz 12/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.