Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurodegeneracyjne choroby mózgu w kontekście zaburzeń mowy i języka 3007-L1K2EW1
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Hausmanowa-Petrusewicz I., Rafałowska J., 2004, Choroby układu nerwowego, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kozubski W., 2004, Choroby układu nerwowego, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kozubski W., Liberski P. P. (red.), 2006, Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Krzyżowski J., 2010, Leksykon psychiatrii i nauk pokrewnych, Warszawa: Medyk.

Liberski P. P. i in., 2005, Neuropatologia Mossakowskiego, Lublin: Wydawnictwo Czelej.

Mossakowski M., 1981, Podstawy neuropatologii, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Szczeklik A. (red.), 2010, Choroby wewnętrzne: stan wiedzy na rok 2010, Kraków: Medycyna Praktyczna.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna podstawy patofizjologii układu nerwowego oraz wybranych rodzajów chorób neurodegeneracyjnych ważnych z punktu widzenia (neuro)logopedii.

Student posiada wiedzę o chorobach neurodegeneracyjnych mózgu.

UMIEJĘTNOŚCI

Student umie obserwować, rozpoznawać i opisywać objawy chorób neurodegeneracyjnych mózgu.

Student potrafi w oparciu o dane o chorym określić rodzaj zaburzeń (neuro)logopedycznych występujących u osoby z chorobą neurodegeneracyjną.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi pracować w zespole oraz przekazuje w sposób zrozumiały dla laików wiedzę z zakresu badań nad układem nerwowym.

Student potrafi konstruktywnie komunikować się z pacjentem, jego rodziną oraz zespołem terapeutycznym.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie na ocenę

2. Obowiązek przygotowania prezentacji multimedialnej

Zakres tematów:

Zaznajomienie słuchaczy z podstawami funkcjonowania układu nerwowego, jego patofizjologią oraz technikami służącymi do badania funkcji mózgu. Omówienie zaburzeń mowy i języka w przypadku takich chorób neurodegeneracyjnych jak:

– choroba Alzheimera,

– choroba Parkinsona,

– stwardnienie zanikowe boczne (ALS),

– stwardnienie rozsiane,

– pląsawica Huntingtona,

– choroba Alexandra,

– choroba Alpersa,

– zespół ataksja-teleangiektazja,

– choroba Spielmeyera-Vogta-Sjögrena,

– choroba Canavan,

– zespół Cockayne’a,

– choroba Pelizaeusa-Merzbachera,

– choroba Refsuma,

– zwyrodnienie tylnosznurowe w przebiegu niedokrwistości Addisona-Biermera,

– ataksja rdzeniowo-móżdżkowa,

– postępujące porażenie nadjądrowe,

– rdzeniowy zanik mięśni.

Zwrócenie uwagi na to, że u oprócz leczenia farmakologicznego duże znaczenie w rehabilitacji osób dotkniętych chorobą neurodegeneracyjną ma terapia zajęciowa, w tym terapia logopedyczna

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne, filmy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 212A
Ewa Wolańska 12/11 szczegóły
2 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 202
Ewa Wolańska 12/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Lokale w budynku Karowa 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.