Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Glottodydaktyka (DITALS) 3321-M1S19MWJ04
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza – absolwent zna i rozumie:

- specyfikę badań i metodologię z zakresu glottodydaktyki;

- specjalistyczną terminologię dyscypliny;

- narzędzia glottodydaktyczne służące planowaniu działań na lekcji z języka włoskiego;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności – absolwent potrafi:

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- samodzielnie planować poszczególne jednostki lekcyjne i dłuższe kursy językowe;

- pełnić różne role podczas prac zespołowych oraz efektywnie współpracować z członkami grupy aby osiągnąć wspólne cele.

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do:

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwijania swoich umiejętności dydaktycznych, w myśl zasady kształcenia się przez całe życie;

- odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 3.020
Patrycja Stasiak 8/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.