Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czas i tradycja w chrześcijaństwie (prawosławie, katolicyzm, anglikanizm, luteranizm) 3700-KON265-AL
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

-Auge, M., Rok liturgiczny. To sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele, Kraków 2013

-Charkiewicz J., Wielkie święta prawosławne, Warszawa 2013

-Dębski J., Pasja czyli historia męki, śmierci i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa: http://old.luteranie.pl/pl/?D=547

-Gross J., Vivere Cum Ecclesia: Czas Pasyjny - Wielki Post i Wielkanoc, http://old.luteranie.pl/pl/?D=557

-Gross J., Podobieństwa i różnice pomiędzy Nabożeństwem Głównym Kościoła Luterańskiego a Mszą Świętą Kościoła Katolickiego: http://old.luteranie.pl/pl/?D=555

-Gross J., Rok kościelny w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, http://old.luteranie.pl/pl/?D=556

- Jan Paweł II, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Watykan 1990

-Ławreszuk M., Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej, Białystok 2014.

-Musiewicz, P., Książka Ruch Oksfordzki(1833-1845). Historia ruchu oksfordzkiego na tle nowożytnych relacji Państwo-Kościół w Anglii, Warszawa 2015

-Paprocki, H., Misterium Eucharystii, Kraków 2010

-Paprocki, H., Liturgie Kościoła prawosławnego, Kraków 2014

-Paprocki H., Boże Narodzenie w tradycji wschodniej, http://www.old.cerkiew.pl/prawoslawie/text.php?id=175

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: (K_W07, K_W09, K_W14, K_W15)

- wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu obrzędowości Kościołów tradycji bizantyńskiej (prawosławnego, grekokatolickiego oraz staroobrzędowego), Kościoła rzymskokatolickiego oraz Kościołów (ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego i anglikańskiego)

- zna podstawowe zasady wiary chrześcijańskiej

- zna wybraną terminologią w języku polskim

- posiada podstawową wiedzę z zakresu obrzędowości chrześcijańskiej oraz teologii

- zna przyczyny uformowania się roku liturgicznego

- posiada podstawową wiedzę na temat wybranych Kościołów i ich głównych świąt

- rozróżnia terminy: Msza Święta, Święta Liturgia, Wieczerza Pańska, obrządek, wyznanie, religia, Adwent, Wielki Post, Okres Pasyjny

W zakresie umiejętności: (K_U04, K_U06)

- potrafi przygotować referat na wskazany przez prowadzącego temat

- bierze udział w dyskusji na wybrane tematy dotyczące analizowanych zagadnień

- wykorzystuje znajomość terminologii przedmiotowych zagadnień

w wypowiedziach:

- korzysta z wybranych tekstów kultury dla uzasadnienia własnego stanowiska na określony temat

- w wypowiedziach posługuje się określoną w przedmiocie terminologią

W zakresie kompetencji społecznych: (K_K01, K_K06, K_K07)

- jest otwarty na dialog międzywyznaniowy i międzyreligijny.

- wykazuje postawę otwartą na różnorodną kulturę poszczególnych narodów i grup etnicznych, rozumiejąc w kontekście historycznym formowanie się roku liturgicznego w różnych tradycjach chrześcijańskich

- rozumie zasady tolerancji

- rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po kursu

Zakres tematów:

Chrześcijańskie tradycje liturgiczne będą omawiane poczynając od września, kończąc na świętach celebrowanych w sierpniu.

Na zajęciach omówione zostaną następujące tematy:

-Adwent i Wielki Post w Kościele zachodnim (rzymskokatolickim i protestanckim)

-Post Filipowy, Wielki Post, Post Piotrowy oraz Post przed Zaśnięciem NMP w Kościele wschodnim (prawosławnym, grekokatolickim oraz staro obrzędowym)

-Wielki Tydzień i Święta Zmartwychwstania Pańskiego (Pascha)

-,Dodekaorton” (12 głównych świąt w Kościele wschodnim)

-,,Półrocze Pana” i ,,Półrocze Kościoła” (podział roku w Kościele ewangelickim)

-Święta Maryjne i ich pojmowanie w Kościele Katolickim, prawosławnym i ewangelickim

-Święta Apostołów i Świętych np. Święto Wszystkich Świętych (Pamiątka Świętych Pańskich) w Kościele prawosławnym, katolickim i protestanckim

-nabożeństwa cyklu dobowego oraz tygodniowego z Dniem Pańskim – Niedzielą

-Eucharystia (Msza Święta, Boska Liturgia, Wieczerza Pańska)

Metody dydaktyczne:

-wykład

-multimedialna prezentacja wybranych zagadnień wykładu

-dyskusja

-analiza i interpretacja tekstów kultury

-możliwość przygotowania i wygłoszenia referatu

-konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 05
Konrad Kuczara 21/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.