Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dramat i teatr kondycji ludzkiej 1.0. Od Ajschylosa do Szekspira 3700-KON272-AL
Wykład konwersatoryjny (WYK-KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

• ma podstawową wiedzę o rodzajach oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej dyscyplin, które dotyczą studiów nad kulturą;

• zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa;

• zna podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i tekstualnego źródła historycznego;

• zna powiązania między dyscyplinami humanistycznymi oraz specyficzne zależności między poszczególnymi dyscyplinami, które dotyczą studiów nad kulturą;

• nabył podstawy podejścia interdyscyplinarnego w studiach kulturoznawczych;

• zna podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i tekstualnego źródła historycznego;

• wymienia najważniejsze dzieła w dorobku dramaturgii antycznej;

• ma elementarną wiedzę o budowie tragedii i komedii;

Student w zakresie umiejętności:

• potrafi opracować i przedstawić recepcję dzieła kultury;

• posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych w zakresie kulturoznawstwa;

• potrafi w tym celu przeprowadzić podstawowe analizy z wykorzystywaniem interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych;

• potrafi uczestniczyć w dyskusji na tematy kulturoznawcze, w tym przedstawiać logiczną argumentację i wyciągać krytyczne wnioski;

• prezentuje wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej;

• potrafi dokonać interpretacji przedstawienia teatralnego w podstawowym zakresie;

• potrafi zrekonstruować podstawowy kształt spektaklu na podstawie zachowanych archiwaliów;

• czyta tekst literacki metodą „close reading”;

Student w zakresie kompetencji społecznych:

• rozumie potrzebę i zasady pracy zespołowej w grupie interdyscyplinarnej;

• potrafi pracować w grupie zarówno jako jej moderator, jak i wykonawca powierzonego zadania

• ma świadomość ograniczoności swojej wiedzy i potrzeby jej pogłębiania;

Zakres tematów:

Dramat i teatr kondycji ludzkiej 1.0. Od Ajschylosa do Szekspira:

1. Wprowadzenie do kursu: Hanna Arendt i Kondycja ludzka

2. Pierwszy dramaturg: Ajschylos

3. Sofokles

4. Eurypides

5. Arystofanes i stara komedia

6. Od Menandra do mimów

7. Rzym: teatr literatury: komedia

8. Rzym: teatr literatury: tragedia

9. Rzym: teatr areny

10. Dramat religijny w wiekach średnich

11. Dramat świecki w wiekach średnich

12. Włoski teatr renesansowy

13. Commedia dell’arte

14. Francuski dramat renesansowy

15. Podsumowanie i zebranie wniosków. Józef Tischner i Filozofia dramatu

16. Teatr hiszpański (Lope de Vega)

17. Teatr hiszpański (Calderon)

18. Międzynarodowy teatr jezuicki

19. Angielski dramat renesansowy

20. Poprzednicy Szekspira

21. Marlowe

22. Szekspir komiczny

23. Szekspir tragiczny

24. Szekspir historyczny

25. Szekspir metafizyczny

26. Dramat europejski przełomu XVI i XVII wieku

27. Test końcowy

28. Podsumowanie i zaliczenia

Metody dydaktyczne:

Forma wykładu i konwersacji uruchamiająca aktywność wszystkich uczestników zajęć, samodzielna lektura w domu i namysł nad zadanymi pytaniami do tekstów i obejrzanych przedstawień, samodzielne i wspólne oglądanie nagrań teatralnych i filmowych (udostępnionych przez prowadzącego). Na zajęciach praca z tekstem metodą „close reading”.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 19:15, sala 05
Michał Mizera 17/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.