Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Letnia Szkoła Metod Psychofizjologicznych 2500-PL-PS-FO-11
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:
Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

1) obecność i aktywność na zajęciach – 10% oceny końcowej, 2) quizy z wykładów wprowadzających – 5 pytań (wybór jednej poprawnej odpowiedzi z czterech podanych opcji); do oceny końcowej będzie wyliczana średnia ze wszystkich czterech quizów – 15% oceny końcowej (4 quizy x 10 punktów), 3) prezentacje w grupach - uczestniczki i uczestnicy przygotują i przedstawią krótką prezentację znanych badań psychofizjologicznych; do oceny końcowej będzie wyliczana średnia ze wszystkich czterech prezentacji – 25% oceny końcowej, 4) końcowa praca pisemna – opis własnego pomysłu na badanie z użyciem pomiarów psychofizjologicznych (opis stosownego tła teoretycznego, cel badania i jego wkład w naukę, hipotezy, planowana próba, materiały i procedura), do złożenia zarówno drogą elektroniczną i jako wydruk dwa tygodnie po ostatnich zajęciach – 50% oceny końcowej. Niezłożenie pracy w terminie skutkuje niezaliczeniem zajęć.

Literatura, w tym artykuły do prezentacji, oraz arkusze z wyszczególnionymi kryteriami oceniania prezentacji i prac pisemnych będą udostępnione na początku września.

Zakres tematów:

Plan zajęć:

Dzień 1, 16.09.2019: Otwarcie

9:00 – 10:00 Powitanie i wykład otwierający

10:00 – 10:30 Spotkanie organizacyjne

Dzień 2, 17.09.2019: Mózg

Dzień 3, 18.09.2019: Mięśnie

Dzień 4, 19.09.2019: Serce

Dzień 5, 20.09.2019: Skóra

9:00 - 9:45 Wykład wprowadzający: Podstawy fizjologiczne

9:45 – 10:00 Quiz wiedzy z wykładu i omówienie quizu

10:00 - 10:15 przerwa

10:15 - 11:45 Prezentacje w grupach: Przykłady zastosowania pomiarów w badaniach psychologicznych

11:45 – 12:00 Podsumowanie prezentacji

12:00 - 13:00 przerwa

13:00 - 14:30 Laboratorium I: Organizacja, sprzęt i oprogramowanie; przygotowanie osoby badanej; kwestie etyczne w badaniach psychofizjologicznych

14:30 - 14:45 przerwa

14:45 - 16:15 Laboratorium II: Rejestracja sygnału w krótkiej procedurze; cechy charakterystyczne sygnałów psychofizjologicznych; pierwsze kroki w obróbce sygnału

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 17:00, sala 98
Andrzej Rynkiewicz, Jerzy Wojciechowski, Aleksandra Świderska 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.