Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład 2300-MBH-WKP-W
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. 1, red. Z. Kwieciński i B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2008 - dla studentów po innych niż pedagogika kierunkach studiów

Efekty uczenia się:

jak w części A opisu przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

obecność na wykładzie obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze); sposób zaliczenia wykładu zostanie określony wspólnie ze studentami na pierwszych zajęciach

Zakres tematów:

Krótkie wprowadzenie do pedagogiki współczesnej: zarys historyczny, kwestie metodologiczne, pedagogika a inne dyscypliny akademickie, pedagogika a filozofia

Podstawowe dylematy współczesnej pedagogiki w kontekście przemian społeczno-kulturowych w XX w.

Humanistyczny zwrot w psychologii a pedagogika

Kontrkultura a pedagogika krytyczna

Nurty alternatywne w edukacji w kontekście idei progresywizmu pedagogicznego/Nowego wychowania, świadomości krytycznej i zmian cywilizacyjnych przełomu XX i XXI wieku

Hermeneutka wychowania a pedagogika fenomenologiczna

Apologie pedagogiczne a pytanie o sens edukacji

Podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiki współczesnej

Metody dydaktyczne:

metoda podaniowa z elementami konwersatoryjnymi; inne, dostosowane do potrzeb studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:45 - 13:15, sala 413
Małgorzata Przanowska 99/200 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Mokotowska 16/20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.