Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kwestii społecznych i polityki społecznej 2103-L-D1HKSPS
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 90
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

P. Grata, Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej, uwarunkowania, instytucje, działania, Rzeszów 2013

Leksykon polityki społecznej, (red.) B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa 2002

Polityka społeczna; Podręcznik akademicki, (red.) G. Firlit-Fesnak i M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2007

Problemy społeczne wybranych grup demograficznych, (red.) B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa 2001

Polityka społeczna, (red.) A. Rajkiewicz, Warszawa 1973

Polityka społeczna w Polsce; Synteza badań, M. Księżopolski i J. Auleytner, Warszawa 1990

Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych, (red.) J. Danecki i B. Rysz-Kowalczyk

Polityka społeczna w kryzysie, (red.) M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk i C. Żołędowski, Warszawa 2009

M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004

M. Cesarski, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2005; dziedzictwo i przemiany, Warszawa 2007

G. Firlit-Fesnak, Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Ewolucja celów i działania., Warszawa 2005

Miesięcznik Polityka Społeczna – wybrane numery

Eurostat Yearbook (dostępny online)

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć Student potrafi zdefiniować czym jest polityka społeczna i scharakteryzować poszczególne kwestie społeczne, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej i czasu występowania. Potrafi wskazać czynniki powodujące wystąpienie wybranych kwestii społecznych i sposoby ich łagodzenia lub przezwyciężania. Potrafi ocenić oddziaływanie kwestii społecznych na poszczególne grupy społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: Zajęcia realizowane są w formie wykładu, do którego niezbędne jest przeczytanie lektur.

Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym na ocenę.

Zalecana obecność na zajęciach.

Zakres tematów:

Zajęcia obejmują zarówno omówienienie definicji polityki społecznej oraz kwestii społecznej, jak też spotkania poświęcone poszczególnym kwestiom społecznym (i ich ewolucji). Omówione zaostaną także instytucje zajmujące się działaniami z zakresu polityki społecznej z uwzględnieniem zmian wynikających z uwarunkowań ustrojowych i politycznych. Ostatnia część zajęć będzie skoncentrowana na prognozach występowania poszczególnych kwestii społecznych oraz perspektyw polityki społecznej. W zajęciach przewidziano również odwoływanie się do aktualnego przeciwdziałania kwestiom społecznym.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane w formie wykładu wzbogaconego o materiały archiwalne (kroniki filmowe, fotografie, skany dokumentów). Możliwe jest większa aktywność słuchaczy i opracowanie (a następnie prezentacja) poszczególnych zagadnień podczas zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 303
Paweł Hut 48/ szczegóły
2 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 303
Paweł Hut 47/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.