Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Law and Religion in Poland 2200-1CWHP79-OG
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

● Brzozowski W., When Anointing Becomes Annoying: Remarks on the Polish Supreme Court’s Judgment of 20 September 2013 (II CSK 1/13), 2 Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2015, 70–80

● Gliszczyńska-Grabias A., Sadurski W., The Law of Ritual Slaughter and the Principle of Religious Equality, 4 Journal of Law, Religion and State 2016, 233–266

● Krukowski J., Religion in Public Education – Poland, in: G. Robbers (ed.), Religion in Public Education / La religion dans l’éducation publique, European Consortium for Church and State Research 2011

● Kulesza J., Kulesza J., Blasphemy Law in Poland, in: J. Temperman, A. Koltay (eds.), Blasphemy and Freedom of Expression: Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre, Cambridge University Press: 2017

● Lis A., Pietrzykowski T., Animals as Objects of Ritual Slaughter: Polish Law After the Battle Over Exceptionless Mandatory Stunning, https://www.academia.edu/15168076

● Mazurkiewicz P., Autonomy of the Church and Freedom of Religion in Poland, in: G. Robbers (ed.), Church Autonomy: A Comparative Perspective, Frankfurt am Main 2001

● Monticone R.C., The Catholic Church in Communist Poland 1945–1985: forty years of Church-State Relations, New York 1986

● Nalborczyk A.S., Borecki P., Relations between Islam and the state in Poland: the legal position of Polish Muslims, 3 Islam and Christian–Muslim Relations 2011, 343–359

● Pease N., Rome’s Most Faithful Daughter: The Catholic Church and Independent Poland, 1914–1939, Ohio 2009

● Pietrzak M., Church and State in Poland, in: S. Ferrari, W.C. Durham, Jr. (eds.), Law and Religion in Post-Communist Europe, Leuven-Paris-Dudley 2003

● Rynkowski M., State and Church in Poland, in: G. Robbers (ed.), State and Church in the European Union, Baden-Baden 2005

● Stanisz P., Law and Religion in the Workplace: Poland, in: M. Rodríguez Blanco (ed.), Law and Religion in the Workplace / Droit et religion au travail, Granada 2016, 313–325

● Stanisz P., Religion and Law in Poland, Wolters Kluwer 2017

● Stanisz P., Religious Assistance in Public Institutions in Poland, in: R. Balodis, M. Rodríguez Blanco (eds.), Religious assistance in public institutions / Assistance spirituelle dans les services publics, Granada 2018. 275–286

● Stanisz P., Religious Jurisdiction in Poland, in: R. Potz, W. Wieshaider (eds.), Juridictions religieuses et l’Etat – Religious Adjudication and the State, Granada 2015, 165–181

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki student umie:

- odróżnić prawo wyznaniowe od prawa kościelnego,

- poprawnie posługiwać się podstawową terminologią z zakresu prawa wyznaniowego,

- wskazać podstawowe cechy państwa świeckiego i państwa wyznaniowego,

- objaśnić naturę wolności sumienia i wyznania,

- określić główne kierunki polskiej polityki wyznaniowej w okresie międzywojennym i po drugiej wojnie światowej,

- wytłumaczyć, na czym polegało przełomowe znaczenie tzw. majowych ustaw wyznaniowych z 1989 r.,

- wykorzystać poznaną aparaturę teoretyczną do opisu i oceny obowiązującego modelu stosunków państwo–Kościół,

- zabrać głos w dyskusji na temat poszczególnych bieżących zagadnień z zakresu obowiązującego prawa wyznaniowego (np. nauczanie religii w szkole publicznej, ograniczenia wolności religijnej).

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach; udział w dyskusjach lub test końcowy (alternatywnie)

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie.

2. Wolność religijna – terminologia, struktura, główne konstrukcje.

3. Polska 1918–1939: w stronę państwa wyznaniowego.

4. Polska 1945–1989: religia jako wróg publiczny?

5. Polska 1989–1997: nowy ład wyznaniowy.

6. Prawnokarne instrumenty ochrony – czy państwo powinno zwalczać bluźnierstwo?

7. Nauczanie religii w szkołach publicznych.

8. Wolność religijna w zakładzie karnym.

9. Ubój rytualny zwierząt.

10. Wolność od religii?

11. Status prawny wyznawców islamu w Polsce.

12. Postępowanie regulacyjne.

13. Klauzula sumienia w prawie polskim.

14. Test końcowy.

Metody dydaktyczne:

wykład; dyskusja ze słuchaczami; analiza i interpretacja tekstu prawnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 216
Wojciech Brzozowski 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Stary BUW
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.