Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF-B-pisanie tekstów 4102-3M1S-PNJF-PT
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Patrz informacje o grupie 1.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

WIEDZA

1. ma uporządkowaną wiedzę w zakresie strategii wykorzystywanych przy praktycznym rozwijaniu kompetencji językowej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Oceniania: pisanie tekstów (K_W01)

2. zna słownictwo i terminologię w zakresie tematów poruszanych w czasie zajęć (K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi zredagować wypracowanie typu rozprawka, esej argumentacyjny na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Oceniania: wypowiedź pisemna o spójnej strukturze – wprowadzenie, rozwinięcie, konkluzja, o długości na około 300 słów (K_U01)

2. umie samodzielnie rozpoznać strategie argumentacji (K_U01)

3. potrafi zastosować plan odpowiednio do proponowanego tematu (K_U01)

4. potrafi zilustrować odpowiednio dobranymi argumentami I przykładami postawioną tezę I napisać plan wypracowania z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (K_U01)

5. zna podstawową strukturę paragrafu i stosuje zasady spójności logicznej tekstu (kolejność w/w części struktury, artykulatory logiczne) (K_W03)

6. potrafi obronić lub odrzucić postawioną w temacie tezę w sposób obiektywny, a własny punkt widzenia zaprezentować w zakończeniu wypracowania (K_U12)

7. potrafi odróżnić język pisany od mówionego I respektować specyfikę języka pisanego (K_U01)

8. potrafi zredagować tekst argumentacyjny na poziomie B2 zgodnie z regułami morfologii I składni języka francuskiego, a styl wypowiedzi jest w miarę przejrzysty I nie powiela składni języka polskiego (K_U11)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. potrafi współdziałać I pracować w grupie podczas zajęć (K_K02)

2. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań domowych (K_K03)

3. rozumie potrzebę ustawicznego doskonalenia znajomości języka (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Patrz informacje o grupie 1.

Zakres tematów:

Patrz informacje o grupie 1.

Metody dydaktyczne:

Patrz informacje o grupie 1.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala 14
Eric Vauthier 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.