Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektury łacińskie i greckie w oryginale 3006-LAO2
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Fragmenty tekstów Cycerona, Salustiusza, poetów augustowskich I Ksenofonta (zgodnie z kanonem lektur)

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

– charakteryzuje składnię czytanego utworu (K_W02/P6S_WG)

– prezentuje i opisuje postaci, miejsca, wydarzenia historyczne i inne fakty wspomniane w tekście (K_W01, K_W011/P6S_WG)

w zakresie umiejętności

– czyta i tłumaczy teksty łacińskie i greckie o niskim i średnim stopniu trudności (K_U08/P6S_UW);

– samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami prowadzącego zajęcia (K_U06/P6S_UW/UO/UU);

– analizuje i stosuje podstawowe miary metryczne w poezji greckiej i łacińskiej (K_U07/P6S_UW);

w zakresie kompetencji społecznych

– określa poziom swojej wiedzy i umiejętności (K_K01/P6S_KK);

– wykazuje rzetelność w samodzielnej pracy nad lekturą tekstów antycznych (K_K01/P6S_KK).

Metody i kryteria oceniania:

Lektury zalicza się tylko u wyznaczonych egzaminatorów, podczas ich dyżurów. Wpisy z tych zaliczeń zbiera się w karcie lektur. W przygotowaniu do egzaminów z lektur pomagają zajęcia z lektur. Zaliczenie tych zajęć (na zal.) student uzyskuje na podstawie obecności (dozwolona 1 nieobecność nieusprawiedliwiona) i aktywności na zajęciach. Po uzyskaniu zaliczenia zajęć z lektur oraz kompletu wpisów z lektur w karcie lektur, student zgłasza się do prowadzącego zajęcia lub opiekuna roku po obliczenie średniej z ocen w karcie lektur. Średnią wyciąga się z ocen z lektur, zaokrąglając wynik do najbliższej oceny w skali przewidzianej w regulaminie studiów UW (5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2 – np. średnia 3,8 daje ocenę 4, średnia 3,6 daje ocenę 3,5). Tak wystawiona ocena zostaje wpisana do USOS.

Zakres tematów:

Fragmenty tekstów Cycerona, Salustiusza, poetów augustowskich I Ksenofonta (zgodnie z kanonem lektur)

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne – analiza tekstu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 116
Jan Kozłowski 19/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.