Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe 3006-PRAK
Praktikum (PRAK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Nie dotyczy.

Efekty uczenia się:

1. W przypadku odbywania pracy w archiwum:

W zakresie wiedzy:

- zdobycie wiedzy z zakresu wykonywanych obowiązków

- zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego w archiwum,

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej archiwum, panujących w nim zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy oraz kontroli

W zakresie umiejętności:

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych z pracą archiwisty, w tym: umiejętności katalogowania, porządkowania i archiwizowania różnych typów dokumentów, organizowania archiwum elektronicznego oraz prowadzenia wirtualnego katalogu,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych

W zakresie kompetencji społecznych:

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, w razie potrzeby pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, odpowiedzialności za powierzone zadania

2. W przypadku odbywania pracy w bibliotece:

W zakresie wiedzy:

- zdobycie wiedzy z zakresu wykonywanych obowiązków

- zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego w bibliotece,

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej biblioteki, panujących w nim zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy oraz kontroli

W zakresie umiejętności:

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych z pracą bibliotekarza, w tym: umiejętności opracowywania i katalogowania różnych typów książek, w zależności od specyfiki biblioteki (rękopisów, starodruków, książek współczesnych), prowadzenia katalogu elektronicznego, posługiwania się elektronicznymi bazami danych

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych

W zakresie kompetencji społecznych:

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, w razie potrzeby pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, odpowiedzialności za powierzone zadania

3. W przypadku odbywania pracy w redakcji:

W zakresie wiedzy:

- zdobycie wiedzy z zakresu wykonywanych obowiązków

- zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego w redakcji wydawnictwa, czasopisma, portalu internetowego,

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej redakcji, panujących w nim zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy oraz kontroli

- zapoznanie z zakresem obowiązków i charakterem pracy redaktora

W zakresie umiejętności:

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych z pracą redaktora w wydawnictwie/czasopiśmie/portalu internetowym, w tym: umiejętności redagowania i adjustacji tekstu z uwzględnieniem specyfiki tekstu, sporządzania harmonogramu wydawniczego

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych

W zakresie kompetencji społecznych:

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, w razie potrzeby pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, odpowiedzialności za powierzone zadania

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenia praktyk dokonuje Koordynator ds. praktyk na podstawie stosownych dokumentów, czyli: porozumienia w sprawie organizacji praktyki między Uniwersytetem i Firmą/Instytucją wraz z ramowym programem praktyk, zaświadczenia o odbyciu praktyki w Firmie/instytucji oraz formularza praktyk i formularza samooceny (dokumenty do pobrania na stronie IFK w zakładce DLA STUDENTÓW: PRAKTYKI lub bezpośrednio w sekretariacie (dot. formularza praktyk i formularza samooceny).

2. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyk jest dokonanie przez Koordynatora ds. praktyk wpisu oceny w systemie USOS.

3. Zaliczenia praktyki na podstawie zatrudnienia w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów dokonuje Koordynator ds. praktyk na podstawie złożonego wniosku wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie studenta i opisem zakresu obowiązków.

4. Zaliczenia praktyki na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej dokonuje Koordynator ds. praktyk na podstawie złożonego wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej przez studenta.

5. Zaliczenia praktyki na podstawie podejmowanych innych form działalności wewnątrz uniwersyteckiej

i pozauniwersyteckiej dokonuje Koordynator ds. praktyk na podstawie złożonego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi podjęcie określonej działalności, pozwalającej osiągnąć cele praktyki.

Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia programu studiów I-go stopnia. Student zobowiązany jest odbyć praktyki i rozliczyć się z nich z końcem szóstego semestru studiów.

Zakres tematów:

Zob. Efekty kształcenia

Metody dydaktyczne:

Nie dotyczy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jan Kozłowski 5/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.