Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zatrudnienie w prawie publicznym 2200-1S176
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• K. W. Baran (red.), Prawo urzędnicze. Komentarz, Warszawa 2014

• K. W. Baran, System prawa pracy. Tom IV Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy, red naukowa Z. Góral, Warszawa, 2017

• R. Borek-Buchajczuk, T. Liszcz, W. Perdeus, (red. T. Liszcz,) Prawo Urzędnicze, Lublin 2010

• D. Bossaert, Ch. Demmke, Służba cywilna w państwach akcesyjnych. Tendencje i wpływ procesów integracyjnych, Łódź 2003

• W. Drobny, Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r., Warszawa 2015

• A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011

• Z. Góral, Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999

• J. Itrich-Drabarek, Służba cywilna w Polsce – koncepcje i praktyka, Warszawa 2012

• J. Jagielski, K. Rączka, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010

• W. Jaśkiewicz, Studia nad sytuacją prawną pracowników państwowych, TOM I, Formy prawne służby państwowej w niemieckim prawie urzędniczym. Stosunek służbowy wprawie urzędniczym RP, Poznań 1961

• T. Kuczyński, Umowy o zatrudnienie służbowe [w:] Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000

• T. Kuczyński, Właściwość sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych, Wrocław 2000

• T. Kuczyński, E. Mazurczak-Jasińska, J. Stelina, System prawa administracyjnego. Tom 11. Stosunek służbowy, Warszawa 2011

• M. Kulesza. M. Niziołek, Etyka służby publicznej, Warszawa 2010

• W. Sanetra (red.), Zatrudnianie nauczycieli akademickich, Warszawa 2015

• J. Stelina, Stosunki pracy osób pełniących funkcje organów państwa, Warszawa 2016

• J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2017

• H. Szewczyk, Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012

• H. Szewczyk (red.), Zatrudnianie w administracji publicznej, Warszawa 2014

• E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011

• A. Wierzbica, Przepisy antykorupcyjne w administracji publicznej, Warszawa 2010

• W. Witoszko, Ochrona trwałości zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych, Białystok 2019

• T. Zieliński, Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa 1977

Efekty uczenia się:

• Znajomość przepisów regulujących zatrudnienie w sferze publicznej oraz umiejętność ich interpretacji

• Zrozumienie specyfiki zatrudnienia w sferze publicznej na tle stosunków pracy regulowanych przez powszechne prawo pracy

• Dostrzeganie różnic i podobieństw w sytuacji prawnej osób zatrudnionych w sferze publicznej w ramach stosunków pracy oraz stosunków o charakterze administracyjnoprawnym

• Dostrzeganie związków pomiędzy sposobem ukształtowania statusu osób zatrudnionych w sferze publicznej a jakością działania sfery publicznej

Zakres tematów:

• Geneza odrębnych uregulowań dotyczących zatrudnienia w sferze publicznej – założenia klasycznego prawa urzędniczego

• Współczesne uwarunkowania odrębnych regulacji dotyczących zatrudnienia w sferze publicznej

• Zróżnicowanie statusu prawnego osób zatrudnionych w sferze publicznej (pracownicy, funkcjonariusze formacji mundurowych, osoby pozostające w zatrudnieniu ustrojowym)

• Podstawy zatrudnienia (umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór)

• Rygory selekcyjne (obywatelstwo, niekaralność, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia/nieskazitelny charakter/ dawanie rękojmi należytego wykonywania obowiązków)

• Procedury naboru na stanowiska w sferze publicznej

• Szczególne obowiązki i ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności związane z zatrudnieniem w sferze publicznej (m.in. zakazy podejmowania dodatkowego zatrudnienia, ograniczenia wolności związkowych i politycznych, obowiązek godnego zachowania się)

• Odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa pracowników i funkcjonariuszy

• Szczególne mechanizmy prawne służące zmianie treści stosunków zatrudnienia w sferze publicznej (przeniesienia pracowników i funkcjonariuszy)

• Mechanizmy prawne służące rozwiązywaniu stosunków zatrudnienia w sferze publicznej a problem stabilizacji zatrudnienia jako czynnika wpływającego na jakość funkcjonowania sfery publicznej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 211
Anna Dubowik, Krzysztof Rączka 20/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Stary BUW
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.