Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemiany społeczeństwa i kultury w Europie 4003-113-k-pske
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Konwersatorium ma, po pierwsze, 1/. zapoznać z najważniejszymi problemami społecznymi i kulturowymi, które nurtują społeczeństwa europejskie, a także ważną literaturą problemową. Po drugie, 2/. przynieść umiejętność łączenia zjawisk socjologicznych i kulturowych z istotnymi procesami cywilizacyjnymi. Po trzecie, 3/. zajęcia mają dać sposobność studentom przygotowania specjalistycznych prezentacji z wykorzystaniem tekstów źródłowych i innych, dodatkowych materiałów. Po czwarte, 4/. konwersatorium ma skłonić studentów do bardziej krytycznego myślenia i pogłębionej analizy procesów integracyjnych, tj. myślenia o integracji europejskiej nie tylko w kategoriach prakseologicznych, ale też kulturowych i filozoficznych.

Metody i kryteria oceniania:

Grupa zostaje podzielona na zespoły. Każdy z nich opracowuje jeden z przedstawionych bloków problemowych. Punktem wyjścia prezentacji w ramach konwersatorium są przygotowane przez prowadzącego lektury. Referenci zobowiązani są dodatkowo do zebrania innych materiałów indywidualnie, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego konwersatorium. Wskazane jest aby prezentacja nawiązywała do bieżącej polityki europejskiej, działalności państw i innych podmiotów społecznych. Studenci powinni: 1/. Rzetelnie zaprezentować wybrany tekst, 2/. Jasno wyartykułować tezy, postawić problem i wskazać na kontrowersyjne kwestie 3/. krytycznie odnieść się do tekstu i zawartych w nim hipotez, 4/. Zebrać inne materiał do prezentacji (np. filmy, zdjęcia, dane statystyczne, różne opinie), 5/. Postawić problemy do dyskusji, 6/. Zainteresować! Praca w zespołach nie zwalnia studentów z czytania lektur.

Studenci będą oceniani na podstawie trzech kryteriów. Po pierwsze, 1/. na podstawie przygotowanej w zespole 45 minutowej prezentacji, Po drugie, 2/. na podstawie indywidualnego zaangażowania i wkładu w przebieg konwersatorium, Po trzecie, 3/. na podstawie wyniku końcowego kolokwium. Średnia z trzech wystawionych ocen stanowić będzie końcowy rezultat konwersatorium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:45 - 10:15, sala 04
Mikołaj Rakusa-Suszczewski 16/20 szczegóły
2 każdy wtorek, 10:30 - 12:00, sala 04
Mikołaj Rakusa-Suszczewski 23/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.