Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe rynki finansowe 4003-115mrf
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Egzamin
Literatura: (tylko po angielsku)

Main positions

• Al.-Kaber Munir – Rynki finansowe, 2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku,

• System finansowy w Polsce (red. Pietrzak) PWE, 2008

• Oręziak L., Finanse UE, PWN, 2009

• Górski M., Rynkowy system finansowy, Warszawa: PWE, 2013

Complementary positions

• Wyzwania integracji ze strefą euro, NBP, 2014,

http://nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2014/20141120_raport_wyzwania_integracji_ze_strefa_euro.pdf

• Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, 2010

• Europejska integracja monetarna, NBP, 2009

http://www.nbp.pl/publikacje/integracja_monetarna/raporty.pdf

• Grosse G., T., Systemowe uwarunkowania kryzysu w strefie euro

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/35518/015.pdf

• Tchorek G. Źródła kryzysu a nowe rozwiązania instytucjonalne w strefie euro, Czasopismo FINANE, Komitet Nauk o Finansach PAN, 2014, http://www.knfpan.pan.pl/index.php/36-uncategorised/108-numer-1-7-2014-czasopisma-finanse

• Tchorek G. Nierównowagi fiskalne i makroekonomiczne a nowe rozwiązania w strefie euro, MBA, 2013, http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1056018

Efekty uczenia się:

Student:

– analizuje samodzielnie i wskazuje logiczne zależności i stosunki na płaszczyźnie: gospodarka narodowa-rynek finansowy/ gospodarka narodowa-finanse publiczne- międzynarodowy rynek finansowy/ polityka gospodarcza państwa-międzynarodowy rynek finansowy/ organizacja na rynku krajowym i międzynarodowy rynek finansowy,

– rozpoznaje architekturę narodowego i międzynarodowego rynku finansowego co do jego podmiotów, instrumentów i roli,

– wyjaśnia pojęcia definicyjne składowych rynku finansowego i jego instrumentów,

- ocenia rolę międzynarodowego rynku finansowego i jego wpływ na finansowanie organizacji i potrzeby finansowe gospodarki narodowej i zna/wskazuje logicznie skutki tych zależności.

Wiedza pozyskana w trakcie zajęć pozwoli studentowi:

- indentyfikować podstawowe mechanizy wpływające na politykę finansową i fiskalną w UE

- identyfikować główne korzyści i koszty wprowadzenia euro

- identyfikować główne źródła kryzysu w UE i strefie euro

- identyfikować głównych instytucjonalnych graczy polityki finansowej i fiskalnej UE

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. W odpowiedziach na pytania otwarte oceniana jest umiejętność myślenia przyczynowego, krytyczna analiza zjawisk ekonomicznych i finansowych, identyfikacja instytucji finansowych i architektury systemu finansowego.

Zakres tematów:

• Rynek i system finansowy i jego uczestnicy

• Przepływy kapitału i ich motywy

• Segmentacja rynku finansowego, operacje finansowe i ich znaczenie

• Pieniądz w gospodarce, polityka gospodarcza, polityka pieniężna, polityka finansowa

• Zagraniczna polityka ekonomiczna

• Rola finansów w polityce gospodarczej, swoboda przepływu kapitału

• Otoczenie międzynarodowe gospodarki narodowej

• Integracja regionalna UE, finanse Strefy euro

Metody dydaktyczne:

przekaz słowny, analiza przypadku, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, sala 109 - ogólna
Grzegorz Tchorek 59/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.