Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia 4003-111S
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://kozlowski.warszawa.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 135
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

U. Beck (2013). Miłość na odległość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

U. Beck (2002). Społeczeństwo ryzyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Beck, Społeczeństwo ryzyka

A. Giddens (2001). Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

P. Bourdieu P. 2004. Męska dominacja, Warszawa: Oficyna Naukowa

M. Okólski, E. Jaźwińska, Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

E. Berne, (2000). W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności, Kraków 2008

P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa: Oficyna Naukowa

A. Leder (2014). Prześniona rewolucja, Warszawa: Wydawnictwo Krytyka Polityczna.

P.Sloterdijk (2014). Musisz życie swe odmienić, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

P. Sloterdijk (2011). Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

P. Sloterdijk (2011). Gniew i czas, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Z. Bauman, Socjologia, Warszawa 1997.

A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004.

K.-J. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa 1996.

G. Ritzer, Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań 2004.

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972 (i inne wydania).

P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2002.

J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1998.

J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004.

J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1994.

J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993.

F. Znaniecki, Wstęp do socjologii, Warszawa 1988.

Encyklopedia Socjologii, T. 1. (A – J), Warszawa 1998.

Encyklopedia Socjologii, T. 2. (K – N), Warszawa 1999.

Encyklopedia Socjologii, T. 3. (O – R), Warszawa 2000.

Encyklopedia Socjologii, T. 4. (S – Ż), Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu Socjologii student:

Wiedza

 potrafi wymienić i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne,

 dysponuje wiedzą na temat wybranych problemów społecznych, a zwłaszcza problemów współczesnego społeczeństwa polskiego,

 rozumie zależności pomiędzy całościami społecznymi na różnych poziomach życia społecznego,

Umiejętności

 stosuje podstawowe pojęcia socjologiczne w opisie i analizie rzeczywistości społecznej

 umie rozróżniać specyfikę współczesnych i klasycznych koncepcji socjologicznych,

 wykazuje umiejętność interpretacji socjologicznych tekstów naukowych,

 posiada podstawowe kompetencje oceny wyników badań socjologicznych,

Postawy

 uznaje kategorię ładu społecznego za samoistną wartość,

 krytycznie i wielostronnie ocenia zjawiska społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na wykładach. Kurs socjologii kończy się pisemnym sprawdzianem w formie testowej. Warunkiem zaliczenia jest przekroczenie 50% prawidłowych odpowiedzi w teście.

Zakres tematów:

Uwarunkowania życia społecznego, Podstawy przyrodnicze życia społecznego, Kulturowe podstawy życia społecznego, Wybrane teorie kultury, Zagadnienia dynamiki społecznej, Jednostka i społeczeństwo, Socjologiczna koncepcja osobowości społecznej, Zbiorowości i grupy społeczne, Pojęcie więzi społecznej, Koncepcje struktury społecznej i stratyfikacji społecznej, , Ruchliwość społeczna, Naród i procesy narodotwórcze, Świadomość społeczna

Metody dydaktyczne:

metoda wykładowa z elementami rozmowy nauczającej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala S. Czarnowskiego-5
Sebastian Kozłowski 96/135 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.