Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki społeczne: socjologia, konwersatorium, sem. I 3104-LZ1NSSOCK1
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Na początku było Polis. Czyli, co o społeczeństwie myśleli Grecy?

- Arystoteles (2005) Polityka, PWN Warszawa, Ks. I, II i IV, s. 25-76, 106-132.

- Szacki, J. (2002) Historia myśli socjologicznej, s. 20-27.

- Voegelin, E. (2011) Arystoteles, Teologia Polityczna, rozdz. III, s. 87-153.

Z okularem socjologicznym na nosie. Czyli, nauka patrzenia na świat

- Berger, P. (1988) Zaproszenie do socjologii, PWN Warszawa, rozdz. 1,2 i 3, s. 9-72.

- Comte, A. (1961) Metoda pozytywna w 16 wykładach, PWN Warszawa, s. 206-270.

Vocabularium. Czyli, kanoniczne pojęcia socjologiczne

- Weber, M. (2003) Gospodarka i społeczeństwo, PWN Warszawa: Podstawowe pojęcia socjologiczne, 1. Definicja socjologii, s. 6; 2. Pojęcie działania społecznego (s. 17-18, 18-20).

- Durkheim, E. (2002) Zasady metody socjologicznej, Warszawa PWN, rozdz. 1 Co to jest fakt społeczny?, rozdz. 2 Zasady obserwacji faktów społecznych.

Świat jest teatrem. Czyli, interakcjonizm symboliczny

- Blumer, H. (1984) Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, w: Mokrzycki, E. (red.) Kryzys i schizma, t. 1, Warszawa, s. 71-86.

Goffman, E (1981) Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa, rozdziały: Występy (s. 54-122) i Zespoły (s. 123-155).

Co nas wyróżnia? Czyli, prestiż i stratyfikacja społeczna

- Mokrzycki, E. (1994) Nowa klasa średnia, Studia Socjologiczne, nr 1/1994, s. 37-72.

- Ossowski, S. (1982) O strukturze społecznej, PWN Warszawa, Stratyfikacja społeczna, s. 19-39.

- Veblen, T. (1974) Teoria klasy próżniaczej, PWN Warszawa, rozdz. 1, 2 i 3, s. 3-62.

W rodzinie siła. Czyli, podstawowa instytucja społeczna

- Bojar, H. (1991) Rodzina i życie codzienne, [w:] Marody, M. (red.) Co nam zostało z tych lat… Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, Londyn.

- Giza-Poleszczuk, A. (1993) Rodzina i system społeczny, Studia Socjologiczne nr 2/1993.

DNA i pamięć społeczeństwa. Czyli, socjologia kultury

- Kłoskowska, A. (1983) Socjologia kultury, PWN Warszawa, s. 11-37.

Mead, M. (2000) Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PIW Warszawa.

Kto nami rządzi? Czyli, socjologia władzy

Weber, M. (1975) Trzy czyste typy prawomocnego, PWN Warszawa.

Arendt, H. (2010) Nieposłuszeństwo obywatelskie, Aletheia Warszawa, s. 129-203.

Ojczyznę kochać, trzeba i szanować? Czyli, różnica między patriotyzmem a nacjonalizmem

- Gellner, E. (1991) Narody i nacjonalizm, s. 30-80

- Stróżewski, W. O pojęciu patriotyzmu. s. 291-301.

Matka socjologii. Czyli, filozofia

Machiavelli, N. (1984) Książę, PIW Warszawa.

Courtois, S. (1999) Dlaczego? [w:] Czarna księga komunizmu, s. 681-707.

Siostra socjologii. Czyli, antropologia

- Znaniecki, F. (2003) Narzędzie rozumienia: współczynnik humanistyczny, [w:] Antropologia kultury, s. 561-565.

Hall, T. E. (2003) Ukryty wymiar, [w:] Antropologia kultury, s. 163-181.

Eliade, M. (2003) Czas święty i mity, [w:] Antropologia kultury, s. 105-115.

Zmierzyć opinię. Czyli, świadomość społeczna i opinia publiczna

Sztompka, P. (2004) Socjologia, Znak Kraków, rozdz. 12

Sułek, A. (1996) Socjologia a badania opinii publicznej, Przegląd socjologiczny, t. 65, s. 39-56

Nowotny, S. (2000) Opinia publiczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t.3, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 16-22.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student zna kanoniczne pojęcia z zakresu socjologiil zna klasyczne teorie socjologiczne, zna i umie stosować podstawową specjalistyczną terminologię socjologiczną, rozumie zależności między socjologią a naukami humanistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem historii.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności, przygotowanie referatu oraz esej końcowy

Zakres tematów:

Na początku było Polis. Czyli, co o społeczeństwie myśleli Grecy?

Z okularem socjologicznym na nosie. Czyli, nauka patrzenia na świat

Vocabularium. Czyli, kanoniczne pojęcia socjologiczne

Świat jest teatrem. Czyli, interakcjonizm symboliczny

Co nas wyróżnia? Czyli, prestiż i stratyfikacja społeczna

W rodzinie siła. Czyli, podstawowa instytucja społeczna

DNA i pamięć społeczeństwa. Czyli, socjologia kultury

Kto nami rządzi? Czyli, socjologia władzy

Ojczyznę kochać, trzeba i szanować? Czyli, różnica między patriotyzmem a nacjonalizmem

Matka socjologii. Czyli, filozofia

Siostra socjologii. Czyli, antropologia

Zmierzyć opinię. Czyli, świadomość społeczna i opinia publiczna

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstu źródłowego, referat oraz dyskusja w grupie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:00, sala 125
co druga sobota (nieparzyste), 15:15 - 16:45, sala 125
Marcin Darmas 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Pomuzealny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.