Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna powszechna - ćwiczenia 3104-LZHSRPW
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Karol Wielki i jego epoka

źródło : Einhard, Życie Karola Wielkiego, Wrocław 1950 –> Przedmowa (s. 9–11), s. 13–17 (o Merowingach i objęciu władzy przez Karola Wlk.), s. 21–29, 33–34 (o wojnie z Sasami, Baskami i hrabim Rolandzie, ze Słowianami), s. 44–54 (o Karolu Wielkim jako człowieku);

lit. przedm. : A. Gieysztor, Wstęp do wydania kroniki;

P. Riché, Karolingowie. Ród który stworzył Europę, tłum. A. Kuryś, Warszawa 1997 –> roz. Uwarunkowania i cechy podbojów Karola Wielkiego (s. 83–91), Karol Wielki cesarzem (s. 109–114);

P. Riché, Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1979 –> roz. Kultura najwyższych warstw społecznych ( s. 188–210);

2. Stosunki gospodarczo–polityczne Rusi Kijowskiej i Cesarstwa Bizantyńskiego w świetle traktatów rusko–bizantyńskich z 1. poł. X wieku

źródło: Powieść minionych lat, wyd. F. Sielicki, Wrocław i in. 1999 (lub inne wydanie), s. 22–30 (traktat z 911 r.), 35–43 (traktat z 944 r.) [strony wg wydania z 1999 r.];

lit. przedm.: H. W. Haussig, Historia kultury bizantyńskiej, tłum. T. Zabłudowski, Warszawa 1980 –> roz. Gospodarka miejska w Bizancjum (s. 166–174);

W. Duczko, Ruś Wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, tłum. N. Kreczmar, Warszawa 2007 –> roz. Rusowie na południu (s. 169– 180), Kijów – centrum nowej Rusi (s. 180–187), W drodze do Bizancjum: dolny Dniepr (s. 205–208);

H. Łowmiański, Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa 1953 –> roz. Handel zewnętrzny i polityka handlowa państw wczesnofeudalnych (s. 217–231);

3. Początki wielkiego przełomu w życi wsi i miast Europy. Przykład Niderlandów w XII w.

źródła: 1. umowa Fryderyka, arcybiskupa Hamburga i Bremy z holenderskimi osadnikami (1106)

2. dokument Wilhelma Clito dla miasta Saint Omer (1127 r.)

lit. przedm.: R. Cameron, Historia gospodarcza świata, Warszawa 1996 (dowolne wydanie, strony z wyd. z 1996 r.) –> roz. Podstawy stabilizacji (s. 60–62), Motory przemian (s. 62–66), Ekspansja Europy (s. 66–71);

J. M. Piskorski, Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie, Poznań 1990, 2005 (strony wg wyd. z 1990 r.) –> roz. Zagospodarowywanie nowych ziem w Niderlandach (s. 57–64), Osadnictwo holendersko – flamandzkie w północno-zachodnich Niemczech (s. 64–71);

J. Łaptos, Historia Belgii, Wrocław 1995 –> roz. Emancypacja i rozkwit miast niderlandzkich, s. 26–37 (bez ostatniego rozdziału)

4. Kultura rycerska XII–XIII w.

źródło: 1. Chrétien de Troyes, Percewal z Walii, czyli opowieść o Gralu, [w:] Arcydzieła francuskiego średniowiecza, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1968, (wybrany fragment);

2. Chrétien de Troyes, Eryk i Enida –> Turniej pod murami Tenebroku, [w:] M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 1983, s. 134–135;

3. Kronika Jana z Beka o pasowaniu na rycerza [w:] Wiek V–XV w źródłach, oprac. M. Sobańska–Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997, s. 272–273;

lit. przedm.: F. Cardini, Wojownik i rycerz, [w:] Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, tłum. M. Radożycka–Paoletti, Warszawa – Gdańsk 1996, 2000 [strony wg wydania z 1996], s. 99–143;

R. S. Loomis, Graal. Od celtyckiego mitu do symbolu chrześcijańskiego, tłum. J. Piątkowska, Kraków 1998 –> roz. Przegląd najważniejszych romansów o Graalu (s. 11–16), Dzierżąca Graala, próba pytania i Król Rybak (s. 55–70);

M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 1983 –> roz. Szlachetne rozrywki (s. 96–104), Rycerstwo, Życie rycerskie, Ideał i cnoty rycerskie (s. 31– 36);

5. Początki parlamentaryzmu w Anglii (1215–1258 r.)

źródło: a. Wielka Karta Swobód (1215 r.) – fragmenty;

b. Prowizje Oxfordzkie (1258 r.) – fragmenty;

lit. przedm.: M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, (wiele wydań, strony wg wyd.: Warszawa 1997) –> roz. Wielka Karta Wolności z 1215 r. / Początki Parlamentu / Skład parlamentu / Uprawnienia parlamentu / Charakterystyczne cechy średniowiecznego parlamentaryzmu angielskiego (s. 166–172).

J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii do roku 1485, Wrocław 1966 –> roz. V Feudalizm (tylko s. 294–330);

J. Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich, Warszawa 1970 –> roz. Prawo oporu (s. 169–176);

6. Hanza niemiecka u szczytu potęgi (1347–1370 r.)

źródło: 1. statut kantoru Hanzy w Brugii (1347 r.);

2. uchwała zjazdu Hanzy w Kolonii (1367 r.)

lit. przedm.: J. M. Murray, Brugia, kolebka kapitalizmu (1280–1390), Warszawa 2011 –> roz. Porty Brugii (s. 42–53), Tworzenie się społeczności kupieckiej (s. 233–244);

Ph. Dollinger, Dzieje Hanzy (XII–XVII w.), Gdańsk 1975 lub 2 wyd.: Warszawa 1997 –> roz. Ekspansja handlowa na zachód (s. 46–49); Pierwsze związki miast (51–53); Wojna duńska, liga kolońska i pokój w Strzałowie (s. 69–74), Cztery kantory i faktorie (95–101); [strony wg wydania z 1997]

7. Czas i przestrzeń w miastach Śląska (1367–1465)

źródło: wybór tekstów źródłowych z w.w. okresu (ks. miejskie, dyplomy, B. Stein, „Opis Wrocławia”);

lit. przedm.: J. Le Goff, Czas Kościoła i czas kupca, [w:] Czas w kulturze, red. A. Zajączkowski, Warszawa 1988, s. 331–356;

A. Bartoszewicz, Czas w małych miastach, Warszawa – Pułtusk 2003 –> roz. Narzędzia umożliwiające rachubę czasu, s. 112–127

M. Bukowski, M. Zlat, Ratusz wrocławski, Wrocław 1958 –> roz. V (Wielka rozbudowa w latach 1470–1505), s. 46–61;

Zakres tematów:

Tytuł/główny temat ćwiczeń: historia powszechna średniowiecza

Tematy szczegółowe:

1. Karol Wielki i jego epoka

2. Stosunki gospodarczo–polityczne Rusi Kijowskiej i Cesarstwa Bizantyńskiego w świetle traktatów rusko–bizantyńskich z 1. poł. X wieku

3. Początki wielkiego przełomu w życi wsi i miast Europy. Przykład Niderlandów w XII w.

4. Kultura rycerska XII–XIII w.

5. Początki parlamentaryzmu w Anglii (1215–1258 r.)

6. Hanza niemiecka u szczytu potęgi (1347–1370 r.)

7. Czas i przestrzeń w miastach Śląska (1367–1465)

Metody dydaktyczne:

– lektura, tłumaczenie (w przypadku źródeł łacińskich), analiza źródeł pisanych;

– praca z mapą;

– dyskusja nad wybranymi zagadnieniami historycznymi wynikającymi z lektury/ oglądu źródeł;

– dyskusja nad wybranymi aspektami metodycznymi i metodologicznymi badań nad w.w. źródłami;

– dyskusja nad znaczeniem analizowanych faktów w kontekście długofalowych przemian społeczno-gospodarczych, polityczno-prawnych i kulturowych;

– podsumowanie omawianego źródła i dyskutowanego zagadnienia;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 21
co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:00, sala 21
Grzegorz Myśliwski 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Pomuzealny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.