Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza jakościowa i ilościowa w naukach humanistycznych 3200-ANJ-NU-2D
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Bryman, A. (2012). Quantity and Quality in Social Research (4th edition). Oxford: Oxford University Press.

Dillthey, W. (1833). Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesselschaft und der Geschichte. Leipzig: Duncker und Humblot.

Grucza, F. ([2009] 2017). Metanaukowa i metalingwistyczna wizja lingwistyki (stosowanej). In S. Grucza, M. Olpińska-Szkiełko, M. Płużyczka, I. Banasiak, M. Łączek (Eds.), Dzieła zebrane (2). O nauce i naukach. O lingwistyce stosowanej (pp. 301-322). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKSI UW.

Grucza, F. (2017). Konstytutywne współczynniki nauki. In S. Grucza, M. Olpińska-Szkiełko, M. Płużyczka, I. Banasiak, A. Bonek, M. Łączek, A. Sztuk, A. Kaleta (Eds.), Dzieła zebrane (9). Lingwistyka stosowana. Historia – zadania - osiągnięcia (pp. 96-109). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKSI UW.

Hull, D.L. (1990). Science as a Process. An Evolutionary Account of the Social and Conceptual Development of Science. Chicago & London: The University of Chicago Press.

Kant, I. ([1790] 1922) Kritik der Urteilskraft. Leipzig: Verlag von Felix Meiner.

Kuhn, T. ([1962] 2012). The Structure of Scientific Revolutions (4th edition). Chicago & London: The University of Chicago Press.

Leavy, P. (Ed.). (2014). The Oxford Handbook of Qualitative Research. Oxford & New York: OUP.

Nagórka, P. (2017) Conceptual Maps of European Values [in:] International Journal on Language, Literature and Culture in Education (pp. 3-33). Warsaw: De Gruyter Open.

Morgan, David L. (2014). Integrating Qualitative & Quantitative Methods. A Pragmatic Approach. London: SAGE Publications.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Keegan, S. (2009). Qualitative Research. Good Decision-Making through Understanding People, Cultures and Markets. London & Philadelphia: Kogan Page.

Merton, R.K. ([1942] 1973). The Normative Structure of Science. In N.W. Storer (Ed.) The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations (pp. 267-280). Chicago & London: The University of Chicago Press.

Nagórka, P. (2011). Struktura wiedzy zawodowej [w:] W. Zmarzer (red.), Języki wiedzy (ss. 69-96). Warszawa: Instytut Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski;

Nagórka, P. (2012). Analiza semantyczna a struktura jednostki informacyjnej [w:] W. Zmarzer (red.), Struktura jednostek informacyjnych (ss. 23-50). Warszawa: Instytut Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski.

O’Dwyer, L.M & Bernauer, J.A. (2013). Quantitative Research for the Qualitative Researcher. London: SAGE Publications.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W_01 Doktorant posiada wiedzę ogólną na najbardziej zaawansowanym światowym poziomie z dziedziny badań nad językiem oraz na styku dziedzin pokrewnych.

W_02 Doktorant zna najnowsze teorie, metody badawcze, zasady i pojęcia dziedzinowe z zakresu badań nad językiem oraz na styku dziedzin pokrewnych, szczegółową wiedzę specjalistyczną, umożliwiającą tworzenie nowych teorii, metodologii badań i pojęć w wybranej specjalizacji.

W_03 Doktorant rozumie najbardziej złożone zależności w dziedzinie swoich badań, a także w dziedzinach pokrewnych, z uwzględnieniem interakcji pomiędzy dziedzinami.

Umiejętności

U_01 Doktorant posiada zdolność diagnozowania zjawisk na najbardziej zaawansowanym poziomie w oparciu o wiedzę z różnych źródeł.

Kompetencje społeczne

K_01 Doktorant wykazuje krytyczne zrozumienie wkładu wyników własnej działalności badawczej i / lub twórczej w rozwój swojej dziedziny.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- praca uczestnika studiów doktoranckich będzie oceniana poprzez indywidualne prezentacje w drugiej części semestru.

Kryteria oceny:

- stopień wykorzystania przez doktoranta poznanych metod jakościowych oraz ilościowych w jego indywidualnym programie badawczym, przedstawionym w prezentacji.

- stopień uzasadnienia użycia wybranych metod jakościowych i ilościowych w badaniach indywidualnych doktoranta.

- stopień kreatywnego wykorzystania w programie badawczym perspektyw poznawczych stosowanych w dziedzinach pokrewnych.

Zakres tematów:

Treść kursu:

1. Przedmiotowy podział dziedzin naukowych z perspektywy badań korpusowych.

2. Różnice metodologiczne w zakresie badań korpusowych w zależności od typu obiektów poddawanych diagnozie.

3. Zastosowanie w naukach humanistycznych adekwatnej perspektywy poznawczej.

4. Tworzenie problemowego korpusu danych badawczych, z uwzględnieniem aspektów jakościowych i ilościowych.

5. Stosowane metody jakościowe i ilościowe w naukach humanistycznych, oraz wspomagające instrumenty analityczne.

6. Wprowadzenie do indywidualnych zadań oraz przedsięwzięć badawczych.

7. Tworzenie programów badawczych z uwzględnieniem aspektów jakościowych oraz ilościowych.

Metody dydaktyczne:

Metody:

- wykład interaktywny,

- prezentacja,

- metoda pytań badawczych,

- metoda debaty.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 17:00 - 19:15, sala 01.077
Piotr Nagórka 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.