Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot uzupełniający seminarium magisterskie - wykład, sem I 3104-SMZ1PUSMAGW1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura będzie zadawana z zajęć na zajęcia (na 2 zajęcia do przodu). Zarówno wykaz lektur i zadań do wykonania oraz skany trudno dostępnej literatury będą publikowane na stronie IH w folderze ZAOCZNE w moim biogramie (materiały dla studentów).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: ocena ciągła aktywności podczas zajęć oraz praca pisemna (pisemne omówienie źródła historycznego).

Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest odpowiednia frekwencja. Dopuszczam możliwość nieobecności na max. dwóch zjazdach. Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny aktywności i oceny pracy pisemnej.

Zakres tematów:

1. Narodziny kina jako medium, zjawiska kulturowego i źródła historycznego.

Wyjątkowo podczas tych zajęć (pierwszych w semestrze) dominować będzie pogadanka nauczająca. Przyjrzymy się kinematografowi jako wynalazkowi, roli tego wynalazku w życiu społecznym pocz. XX wieku, idei filmowego źródła historycznego, jaką przedstawił w końcu XIX wieku Bolesław Matuszewski.

2. Fabularny film propagandowy (na przykładzie dwóch polskich filmów z czasów walk polsko-bolszewickich)

Czy fragmenty filmów, w dodatku wykorzystywanych w celu mobilizacji do wojennego wysiłku mogą być źródłem historycznym? Jak z nimi pracować? Jakie pytania zadawać? Pretekstem do tej dyskusji będą dwa filmy z pocz. lat 20-tych: „Dla Ciebie Polsko” i „Cud nad Wisłą”.

3. Fabularny film historyczny lat 30-tych

Podczas zajęć zastanowimy się nad definicją filmu historycznego i jej zmiennością w czasie. Analizując same filmy oraz ich recenzje porozmawiamy o oczekiwaniach „prawdy” wobec filmu historycznego oraz o czynnikach determinujących wizję przeszłości przekazywaną na ekranach kin w latach 30-tych XX wieku.

4. Komedia i jej związek z rzeczywistością społeczną.

Czy typowa komedia pomyłek XX-lecia międzywojennego może powiedzieć nam cokolwiek o widzach? Czy można przy pomocy tego gatunku śledzić zmiany społeczno-kulturowe zachodzące w dwudziestoleciu międzywojennym? – to główne pytania z jakimi zmierzymy się podczas tych zajęć.

5. Narodziny prasy masowej

Przygotowanie się do zajęć z prasy wymagać będzie więcej czasu. Dlatego ulokowałam je w drugiej części semestru. Cofniemy się zatem do ostatniej ćwierci XIX wieku i pierwszych lat wieku XX, by najpierw zapytać o społeczny zasięg prasy. Kiedy prasa staje się masowym medium? Kiedy dzieje się to na świecie, a kiedy na ziemiach polskich? Jakie warunku muszą być spełnione byśmy uznali prasę za masowy środek przekazu? Jakie zmiany w roli i charakterze prasy umasowieniu temu towarzyszą?

6. Reklamy prasowe a styl życia czytelników prasy.

Od lat 80-tych XIX w. co najmniej ¼ stron polskiej prasy codziennej zapełniały ogłoszenia handlowe czyli reklamy. W opracowaniach z zakresu historii prasy są one jednak pomijane ze względu na ich „nieważność”, słabe bądź żadne powiązanie z linią polityczną pisma. Czy słusznie? Czy anonse zachęcające do kupna mogą być źródłem historycznym? Jak poradzić sobie z źródłem tak licznym? Masowym, ale nie ustandaryzowanym? Jakie pytania warto mu postawić?

7. Ogłoszenia o pracę i kształtowanie się nowoczesnego rynku pracy.

Materiałem ciekawym i w pewnym stopniu zestandaryzowanym są ogłoszenia o prace zamieszczane przez organizacje zawodowe. Wspólnie zastanowimy się w jaki sposób analizować je, by poznać mechanizmy tworzącego się w pocz. XX wieku nowoczesnego rynku pracy.

8. Ogłoszenia matrymonialne – świadectwo zmian obyczajowych?

Specyficznym materiałem są ogłoszenia osób poszukujących partnera/partnerki życiowej. Czy były prawdziwe? Jak to sprawdzić? Kto był ich nadawcą? Czy mogą być przez historyków traktowane jako wiarygodne źródło historyczne skoro nie znamy ich autorów? Co więcej, z góry można chyba założyć, że raczej koloryzowali niż mówili prawdę? Interesować nas będą także okoliczności narodzin takich ogłoszeń. Dlaczego stają się one w I połowie XX wieku oczywistą częścią prasy? Czym więc jest prasa, a czym małżeństwo?

Metody dydaktyczne:

Dominującą metodą pracy podczas ćwiczeń będzie dyskusja odwołująca się do zaleconych lektur oraz doświadczenia badawczego studentów, zgromadzonego przy pisaniu pracy licencjackiej oraz w toku zadawanych studentom z zajęć na zajęcia poszukiwań źródłowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 16
Agnieszka Janiak-Jasińska 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Pomuzealny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.