Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot uzupełniający seminarium magisterskie - wykład, sem 2 3104-SMZ1PUMAGW2
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Źródła archiwalne udostępniane przez prowadzącego oraz ogólnodostępne publikacje.

Chustecki Józef, Byłem sołtysem w latach okupacji, (Warszawa: Książka i Wiedza, 1960) [fragmenty].

Ginczanka Zuzanna, *** („Non omnis moriar”).

Klukowski Zygmunt, Zamojszczyzna, (Warszawa: Karta, 2007) t.1-2 [lub wydanie późniejsze; fragmenty].

Najder Marceli, Rewanż, (Warszawa: Karta, 2013) [fragmenty].

Perechodnik Calek, Spowiedź, (Warszawa: Karta, 2011) [lub wydania późniejsze].

Rubinowicz Dawid, Pamiętnik Dawida Rubinowicza, (Warszawa: Książka i Wiedza, 2005) [lub inne wydania].

Stroop Jürgen, Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje! [Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warchau mehr!], (Warszawa: IPN, 2009).

Szlengel Władysław, wybrane wiersze.

Wieś polska 1939-1948. Matriały konkursowe, oprac. Krystyna Kersten, Tomasz Szarota, t. II (Warszawa: PWN, 1968) [fragmenty].

Efekty uczenia się:

W trakcie zajęć studenci poznają różne rodzaje źródeł pisanych i niepisanych wykorzystywanych do badania Zagłady i życia codziennego w Polsce pod okupacją niemiecką oraz uczą się je analizować. Po zakończeniu zajęć, uczestnicy potrafią właściwie zidentyfikować oraz samodzielnie analizować źródła. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć mogą być wykorzystywane w czasie prowadzenia własnych badań, ale także do świadomej, krytycznej lektury publikacji naukowych poświęconych Zagładzie i życiu społecznemu w Polsce pod okupacją niemiecką.

Metody i kryteria oceniania:

obecność, przygotowanie do zajęć, aktywność – udział w dyskusjach, praca indywidualna

Zakres tematów:

W ramach zajęć jako źródła do badania Zagłady oraz życia codziennego w Polsce pod okupacją niemiecką omawiane będą m.in.:

- fotografie i filmy dokumentalne,

- relacje i pamiętniki,

- dzienniki, listy,

- dokumenty urzędowe wytworzone przez administrację niemiecką,

- prasa,

- poezja i literatura piękna,

- dokumenty z archiwów kościelnych,

- wywiady znajdujące się w dostępnych bazach: USC Shoah Foundation oraz United States Holocaust Memorial Museum, Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies, Yahad-In Unum.

- inne źródła niepisane (banknoty, znaczki pocztowe),

- dokumenty powojennych procesów na podstawie Dekretu z 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (tzw. procesy sierpniowe),

- dokumentacja Centralnego Komitetu Żydów w Polsce oraz podległych mu komitetów żydowskich.

W miarę możliwości, w ramach zajęć zostanie także zorganizowana wizyta studentów na cmentarzu żydowskim.

Ostateczny zakres poruszanych zagadnień i źródeł analizowanych w czasie zajęć zostanie uzgodniony z uczestnikami kursu.

Metody dydaktyczne:

obecność, przygotowanie do zajęć, aktywność – udział w dyskusjach, praca indywidualna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala A
Łukasz Krzyżanowski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Pomuzealny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.