Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ethnolinguistic Landscape of the Iranian World-ZIP 3600-IR-ELIW-OW
Wykład konwersatoryjny (WYK-KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Compendium Linguarum Iranicarum, hrsg. von Rüdiger Schmitt, Wiesbaden, 1989.

Rossi, Adriano V., La situazione linguistica irano-afgano-pakistana, in: Dialetti e lingue nazionali, Roma, 1995: 169-187.

Sims-Williams, Nicholas, The Iranian Languages, in: The Indo-European Languages, ed. by A.G. Ramat and P. Ramat, London – New York, 1998: 125-153.

Schmitt, Rüdiger, Die Iranischen Sprachen in Geschichte und Gegenwart, Wiesbaden, 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury irańskiej z zakresu języka w perspektywie porównawczej K_W02

- ma wiedzę o językach irańskich perskim ich strukturze, historii i piśmie K_W12

- ma świadomość złożonej natury języków irańskich, ich miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Iranu i Afganistanu K_W13

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata K_W14

Umiejętności:

- potrafi wskazać źródła różnic kulturowych w świecie irańskim K_U02

- potrafi zastosować wiedzę o językach świata iranskiego do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata K_U04

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata K_K05

- widzi potrzebę̨ prowadzenia dialogu międzykulturowego K_K06

- ma świadomość́ znaczenia kultury świata irańskiego w kulturze światowej K_K07

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności

- końcowa praca pisemna

Zakres tematów:

- Pojęcie „świat irański”

- Klasyfikacja języków irańskich i ich umiejscowienie w rodzinie języków indoeuropejskich

- Języki irańskie z grupy zachodniej i ich periodyzacja, obszary występowania, zabytki literackie

- Języki irańskie z grupy wschodniej i ich periodyzacja, obszary występowania, zabytki literackie

- Pojęcie przynależności etnicznej i narodowej w świecie irańskim

- Skład etniczny regionu.

Metody dydaktyczne:

- wykład

- seminarium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, sala 118 lektorium-Turk.
Vahé Boyadjian 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Porektorski
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.