Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MTP - MODUŁ TEORII PEDAGOGICZNYCH 2300-MTP
Egzamin (EGZ) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) Pilch T., T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995, cz II podstawowe środowiska wychowawcze

2) Encyklopedia pedagogiczna XXI w. pod red. T. Pilcha, Warszawa 2009, Hasło: Rodzina.

3) Kawula S., Pedagogika społeczna i jej wyzwania na początku XXI w. [w:] Pedagogika społeczna, t. 2, E. Marynowicz-Hetka (red.), Warszawa 2007.

4) Winiarski M., Pomoc i wsparcie społeczne jako kategorie pedagogiki społecznej, [w:] Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji , Warszawa 2010.

6) Dykcik Wł./red./ :Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 i wydania późniejsze

7) Hulek A. /red./ : Pedagogika rewalidacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1977 i wydania późniejsze

8) Obuchowska I. /red./ : Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995 i wydania późniejsze. Rozdz. I

9) Krause A.: Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, IMPULS ,Kraków 2005, część II rozdz. I

10) Speck O.: Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk, 2005, Rozdz. 4

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Posiada wiedzę dotyczącą pedagogiki jako nauki o wychowaniu, jej miejsca w systemie nauk i zróżnicowania wewnętrznego a także relacji z innymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza wiedzą filozoficzną i naukową ( głównie psychologiczną i socjologiczną, społeczną ).

2. Dysponuje wiedzą o uwarunkowaniach procesów edukacyjnych i ich zmienności historycznej a także wiedzą z zakresu epistemologii i profilu oddziaływań wychowawczych z uwzględnieniem celów, zadań i funkcji wychowania.

Umiejętności:

3. Umie operować kategoriami pojęciowymi znaczącymi dla refleksji pedagogicznej.

Kompetencje społeczne:

4. Ma świadomość odpowiedzialności pedagoga za charakter podejmowanych działań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wszystkich zajęć wymaganych do przystąpienia do egzaminu modułowego: wykładów, konwersatoriów i lektoriów z pedagogiki specjalnej, pedagogiki społecznej i wprowadzenia do pedagogiki ZAL*6 wg kryteriów przedmiotowych.

Egzamin modułowy pisemny: student pisze na 1 temat zawierający wiedzę z 3 przedmiotów stanowiących moduł [pedagogika specjalna, pedagogika społeczna, wprowadzenie do pedagogiki]

Przygotowując się do egzaminu jest zobowiązany do przeczytania literatury podstawowej przesłanej przez prowadzących na miesiąc przed egzaminem.

Kryteria oceniania:

Efekty kształcenia Stopień osiągnięcia efektów kształcenia

5 4 3 2

Wiedza

Posiada wiedzę dotyczącą pedagogiki jako nauki o wychowaniu, jej miejsca w systemie nauk i zróżnicowania wewnętrznego a także relacji z innymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza wiedzą filozoficzną i naukową ( głównie psychologiczną i socjologiczną, społeczną ).

Wiedza

Dysponuje wiedzą o uwarunkowaniach procesów edukacyjnych i ich zmienności historycznej a także wiedzą z zakresu epistemologii i profilu oddziaływań wychowawczych z uwzględnieniem celów, zadań i funkcji wychowania.

Umiejętności

Umie operować kategoriami pojęciowymi znaczącymi dla refleksji pedagogicznej.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość odpowiedzialności pedagoga za charakter podejmowanych działań.

Kryteria oceny:

ocena 5 - student w stopniu bardzo dobrym wykazał się wiedzą i umiejętnościami zawartymi w powyższych 4 efektach kształcenia

ocena 4 - student w stopniu dobrym wykazał się wiedzą i umiejętnościami zawartymi w powyższych 4 efektach kształcenia

ocena 3 - student w stopniu dostatecznym wykazał się wiedzą i umiejętnościami zawartymi w powyższych 4 efektach kształcenia

ocena 2 - student nie wykazał się wiedzą i umiejętnościami zawartymi w powyższych 4 efektach kształcenia w stopniu wystarczającym do zaliczenia egzaminu

Zakres tematów:

podstawowe środowiska wychowawcze

rola człowieka w przekształcaniu środowiska

Wyzwania współczesnych środowisk wychowania

sytuacja społeczna i edukacyjna osoby niepełnosprawnej

podmiotowość człowieka jako wyzwanie i cel wychowania

Metody dydaktyczne:

Student pisze na 1 pytanie dotyczące trzech przedmiotów modułowych. Czas egzaminu 2 godziny online.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Naumiuk 95/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.