Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa pracownicze 2105-PP-L-D4PRPR
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J. Szczepański, Prawo pracy dla pracowników, Warszawa 2019:

(do pobrania: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazGrupyZajec&zaj_cyk_id=394032)

M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, wyd. najnowsze

L. Florek, Prawo pracy, wyd. najnowsze

Kodeks pracy

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna przepisy prawa dot. prawa pracy

- student zna podstawowe orzecznictwo dot. praw pracowniczych

Umiejętności:

- student potrafi sporządzić umowę o pracę

- student potrafi wypowiedzieć skutecznie umowę

- student potrafi korzystać z praw pracowniczych

Kompetencje społeczne

- student rozumie stosunek pracy

- student potrafi funkcjonować zgodnie z przepisami prawa w miejscu pracy

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa dopuszczenia do zaliczenia:

- Obecność: dopuszczalna maksymalnie 1 nieobecność

- Kartkówki: dopuszczalna maksymalnie 1 niezaliczona (o ile nie ma nieobecności)

Podstawa wystawienia oceny:

- Kolokwium końcowe w formie kazusów do rozwiązania oceniane w skali uniwersyteckiej (zaliczenia od 50% + 1 pkt).

Zakres tematów:

1. Źródła i zasady prawa

- zagadnienia ogólne

- źródła prawa pracy

- zasady prawa pracy

2. Stosunek pracy

- charakter stosunku pracy

- umowa o pracę

- telepraca

- powołanie wybór, mianowanie i spółdzielcza umowa o pracę

3. Czas pracy

- zagadnienia ogólne

- normy i ogólny czas pracy

- okres odpoczynku

- systemy i rozkłady czasu pracy

- praca w godzinach nadliczbowych

- praca w porze nocnej

- praca w niedziele i święta

4. Rozwiązanie i wygaśniecie stosunku pracy

- zagadnienia ogólne

- wypowiedzenie umowy

- nieuzasadnione wypowiedzenie umowy

- rozwiązanie umowy

- nieuzasadnione rozwiązanie umowy

- wygaśnięcie umowy

5. zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika

- zagadnienia ogólne

- zwolnienia grupowe

- inne przypadki stosowania

- ponowne zatrudnienie

6. Uprawnienia i obowiązki pracownika

- prawo do wynagrodzenia

- świadczenia w okresie czasowej niezdolności do pracy

- odprawy

- urlopy

- uprawnienia rodzicielskie

- odpowiedzialność (porządkowa, materialna, za mienie powierzon

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, rozwiązywanie kazusów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 316
Jarosław Szczepański 25/25 szczegóły
2 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 316
Jarosław Szczepański 27/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.