Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy i europejskie prawo pracy - IV rok 2200-1DPA110B
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

M.Ahlt, Prawo europejskie, Warszawa 1995

L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010

L.Florek, Prawo Wspólnot Europejskich w zakresie zatrudnienia i stosunków pracy, Warszawa 1993

L. Florek, Ochrona praw i interesów pracownika, Warszawa 1990

L.Florek (red.) Źródła prawa pracy, Warszawa 2000

L.Florek (red.), Prawo pracy a bezrobocie, Warszawa 2003

L.Florek, Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010

L.Florek (red.), Czas pracy, Warszawa 2011

L. Florek, M. Latos-Miłkowska, Ł.Pisarczyk, Prawo pracy w w wybranych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2000

L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011

L.Florek, M.Seweryński Międzynarodowe prawo pracy ,Warszawa 1988

S.Koczur, P.Korus, Dialog społeczny – prawo pracowników do informacji i konsultacji, Kraków 2003

M.Matey-Tyrowicz, T.Zieliński (red), Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa 2006

L.Mitrus, Swoboda przemieszczania się pracowników, Kraków 2001.

L.Mitrus, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Zakamycze 2006

Ł. Pisarczyk, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Warszawa, 2002

W.Sanetra (red.) Europeizacja polskiego prawa pracy, Warszawa 2004

A.M. Świątkowski, Europejskie prawo socjalne, t. II Europejskie prawo pracy, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

- umiejętność pracy z materiałami źródłowymi z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy i ich samodzielnej analizy.

- zapoznanie się z regułami prowspólnotowej wykładni prawa europejskiego, niezbędnej jeśli w danej sprawie zachodzi konieczność stosowania prawa europejskiego i umiejętność ich praktycznego zastosowania.

- opanowanie podstaw warsztatu naukowego dzięki samodzielnemu przygotowaniu pracy magisterskiej

- dogłębne poznanie instytucji i problemów prawa pracy stanowiących temat pracy magisterskiej

- rozumienie instytucji prawa pracy

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uczestników seminarium ma charakter złożony i odbywa się z zastosowaniem wielu kryteriów, takich jak: bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność, obecność na zajęciach, poziom przedstawianych przez autora fragmentów pracy i sposób ich prezentacji, samodzielność autora w ujęciu problematyki pracy, udział w dyskusji.

Zakres tematów:

Seminarium poświęcone jest najistotniejszym problemom polskiego oraz europejskiego prawa pracy. Z reguły tematy prac z prawa polskiego pozostają w związku z prawem europejskim lub prawem międzynarodowym. Temat pracy jest ustalany wspólnie przez studenta i prowadzącego seminarium.

W kwestii zagadnień będących przedmiotem seminarium zob. ogólne informacje o przedmiocie niezależne od cyklu.

Metody dydaktyczne:

- analiza dokumentów źródłowych

- analiza orzecznictwa sądów polskich

- analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

- dyskusja

- rozwiązywanie problemów wynikających z implementacji prawa europejskiego na grunt krajowego porządku prawnego

- praca nad tekstami przygotowywanymi przez studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 2.12a
Ludwik Florek 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.